SEB Enskilda sai loa investeerimisteenuste osutamiseks


Finantsinspektsioon andis 25. septembril AS-ile SEB Enskilda tegevusloa Eestis investeerimisteenuste osutamiseks. SEB Enskilda sai tegevusloa väärtpaberite emiteerimise, avaliku pakkumise ja väärtpaberite reguleeritud turule kauplemisele võtmise korraldamiseks.

Teisi investeerimisteenuseid nagu väärtpaberite omandamine või võõrandamine nii oma kui kliendi nimel, väärtpaberitega oma arvel kauplemine ning klientide väärtpaberiportfellide valitsemine SEB Enskilda osutama ei hakka.

SEB Enskilda ainuaktsionäriks on AS SEB Eesti Ühispank. SEB Enskilda nõukogusse kuuluvad Skandinaviska Enskilda Banken AB global corporate finance juht John Harald Abrahamson ja compliance osakonna juhataja Malcolm Killick Crow, samuti AS SEB Eesti Ühispanga juhatuse liige Kristoffer Lindberg. SEB Enskilda juhatuse liikmed on Henrik Igasta ja Priit Koit.