SEB Enskilda töötaja kasutas siseinfot kuritegeliku tulu teenimiseks

 (2)
SEB Enskilda töötaja kasutas siseinfot kuritegeliku tulu teenimiseks
Rauno Volmar

Investeerimisühingus AS SEB Enskilda töötanud finantsanalüütik ja tema tuttav teenisid TeliaSonera AB ülevõtmispakkumisega seotud siseinfot kuritarvitades ebaseaduslikku tulu 1,5 miljonit krooni.

Kiire tegutsemisega õnnestus Finantsinspektsioonil ja õiguskaitseasutustel ebaseaduslik tulu arestida.

„Pretsedendi aluseks on vaieldamatult finantsinspektsiooni ja prokuratuuri tõhus ja sujuv koostöö kogu kriminaalmenetluse kestel. Kahjuks on osutunud müüdiks tõdemus, et meie väärtpaberiturgu selle väiksuse tõttu ei kuritarvitata,” kommenteeris Finantsinspektsiooni juhatuse liige Kilvar Kessler juhtunut.

24. augustil 2009 avalikustas TeliaSonera NASDAQ OMX Tallinna börsi infosüsteemi kaudu teate ülevõtmispakkumise tegemise kavatsusest kõigile AS Eesti Telekom aktsionäridele ostuhinnaga 93 EEK aktsia ja Vilniuse börsi infosüsteemi kaudu teate kõigile TEO LT (endine Leedu Telekom) aktsionäridele ostuhinnaga 1,83 LTL aktsia.

Enne TeliaSonera teadete avalikustamist oli Eesti Telekomi aktsia turuhind 75 EEK ning TEO LT aktsia turuhind 1,4 LTL. TeliaSonera teadete avalikustamise järel tõusis aktsiate hind turul vastavalt 23 protsenti ja 30 protsenti.Finantsanalüütik Vassilijevil oli oma töö tõttu informatsioon Eesti Telekomi ja TEO LT aktsiate ülevõtmispakkumise hinna kohta teada enne selle info avalikustamist. Info edastas süüdistatav oma tuttavale naisterahvale (23), kes avas seejärel tänavu 5. augustil enda nimel kaks väärtpaberikontot, millele Vassilijev ostis kokku 107 313 TEO LT aktsiat. Samuti sooritas ta nimetatud informatsiooni vallates samal viisil mitmeid TEO LT ja Eesti Telekomi aktsiate ostuoptsioonide ostu tehinguid.

Seotud lood:

Septembris 2009 esitas finantsinspektsioon oma menetlustoimingute tulemusel Põhja ringkonnaprokuratuurile kuriteoteate taotlusega alustada kriminaalmenetlust siseteabe väärkasutamise kuriteo asjas. Prokuratuur esitas kohtusse kokkuleppemenetluse Dmitri süüasja siseteabe väärkasutamise tunnustel 5. novembril.

„Tegemist on esimese väärtpaberikuriteoga, mille kohtusse saatnud oleme,“ märkis Põhja ringkonnaprokurör Maria Sutt. „Seega on tegemist väga olulise kriminaalasjaga edasise praktika kujundamisel.“

Kriminaalasja kohtueelne menetlus viidi läbi Põhja politseiprefektuuri majanduskuritegude talituse poolt pooleteise kuu jooksul ning selle käigus õnnestus kätte saada kogu kuritegelik tulu - 1,5 miljonit krooni, mis on kohtu poolt arestitud.

Dmitrit süüdistatakse Karistusseadustiku paragrahvi järgi toime pandud kuriteos, mis käsitleb insaiderina siseteabe objektiks oleva finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisväärtpaberi otseselt kolmanda isiku arvel omandamist ja võõrandamist.

Nimetatud naise osas taotleb prokurör kohtult kriminaalasja lõpetamist otstarbekusega, kuna ta on varem karistamata isik, tema süü nimetatud kuriteo toimepanemise juures ei ole suur ja puudub avalik huvi tema suhtes menetluse jätkamiseks.

SEB Enskilda vallandas Vassilijevi

Dmitri Vassiljev töötas SEB Enskilda ettevõtte rahanduse osakonna analüütikuna alates 2008. aastast. Enne SEB Enskildaga liitumist oli ta töötanud ka varem ettevõtte rahanduse ja investeerimispanganduse valdkonnas.

"SEB Enskildas kehtivad ranged sisekorra- ja protseduurireeglid, mis sätestavad tööga kaasnevaid kohustusi ning standardeid. SEB Enskilda suhtub igasse reeglite rikkumisse väga tõsiselt ning sellise rikkumise puhul lõpetatakse töösuhe töötajaga koheselt,“ märkis SEB Enskilda juhatuse liige Henrik Igasta.

SEB Enskilda esialgne analüüs näitas, et teabe võimaliku väärkasutamise tõttu ei ole ülevõtmispakkumise tegija ega Eesti Telekomi ja TEO LT aktsionärid varalist kahju kannatanud.

„Tegemist on esimese juhtumiga SEB Enskilda 27-aastases ajaloos, kus töötaja väärkasutab konfidentsiaalset infot. Peame oma konfidentsiaalsuskohustust äärmiselt oluliseks ning on ülimalt kahetsusväärne, et selline intsident on toimunud,“ sõnas SEB Enskilda Corporate Finance üksuse juht ja AS SEB Enskilda nõukogu esimees John Abrahamson.