SEB: Laenusaajad kardavad töökaotust, kuid enim kindlustatakse terviseriskide vastu


Triin Messimas
Triin MessimasFoto: Vallo Kruuser

SEB poolt läbi viidud uuringu kohaselt kardavad kodulaenu võtnud kliendid enim töökaotust, laenuintressi kasvu ja tervise halvenemist. 66 protsenti uuringus osalenutest on ennast laenuga kaasnevate riskide vastu kindlustanud või soovivad seda teha.

Valdavalt on ennast kindlustatud püsiva tervisekahjustuse (59 protsenti) ja töökaotuse (51 protsenti) vastu. Järgnevad ajutine töövõimetus (44 protsenti) ja pere peamise sissetulekutooja kaotus (40 protsenti).

Neist 34 protsendist vastanutest, kes kindlustuslepinguid sõlminud ei ole, ligi pooled väljendavad kahtlust, et kindlustusjuhtumi korral väldib kindlustusandja hüvitise maksmist, mistõttu ei ole kindlustuslepingust kasu. Märksa vähem tuuakse põhjusena välja kindlustamise kulukust ja väidet, et seni pole olnud võimalust kindlustustoodetega tutvuda.
Kõige vähem kardab erinevaid laenu võtmisega kaasnevaid riske 26-37 aasta vanune kõrgharidusega mees, kes on võtnud laenu pigem pikemaks perioodiks ja kes suudab igakuisest sissetulekust üle 100 euro säästa.

„Kardetud riskid on erinevates laenuvõtjate gruppides erinevad," lausus SEB eraisikute suuna arendusjuht Triin Messimas.

Näiteks naised kardavad töökaotust veidi rohkem (71 protsenti) kui mehed (67 protsenti vastanutest), vene keelt emakeelena kõnelevad vastajad enam kui eesti keele rääkijad. Laenuintressi kasvu kardavad enim nooremad vastajad. 56 protsenti kõige noorematest- 18-25 aastastest kodulaenusaajatest kardavad laenuga kaasnevat kulude kasvu ja tarbimisharjumuste piiramise vajadust. Üldiselt on laenuvõtjad järjest teadlikumad ja pigem usutakse, et kindlustustest on ootamatuste korral tõepoolest abi.