SEB: rohkem töötuid on lahkunud välismaale, kui saanud tööd Eestis

 (37)
6RS09MAR10Z092.JPG
6RS09MAR10Z092.JPGFoto: Rene Suurkaev

Möödunud aastal kahanes töötute ja tööturul mitteaktiivsete arv Eestis kiiremini, kui kasvas hõive, mis tähendab, et inimesed on läinud välismaale tööle, ütles SEB panga analüütik Ruta Arumäe.

"Eelmise aasta keskmisena on töötute inimeste arv kahanenud rohkem kui hõivatute arv suurenes. Ehk siis järeldusena - osa töötuid on rännanud välja välismaale. Märgatavalt on vähenenud ka mitteaktiivsete inimeste arv, seda poole rohkem kui tööjõud vähenes. Ehk siis, ka seni tegevusetult istunud inimesed, kes enam tööd leida ei lootnud, on läinud leidma uut lootust välismaal," rääkis Ruta Arumäe BNS-ile.

Töötutest ja mitteaktiivsetest lahkus välismaale rohkem kui leidis tööd Eestis, vastavalt 10 000 ja 6000 inimest, lisas ta.

Tööhõive ja töötuse dünaamika stabiliseerumine oli Arumäe sõnul oodatav. "Paljudes sektorites on jõutud juba ka hõive vähendamiseni, nagu ma seda potentsiaalse võimalusena 2014. aasta kohta ka varasemalt välja toonud olen," märkis analüütik.

"Neljandas kvartalis oli tegelikult hõivet vähendavaid sektoreid juba rohkem kui suurendavaid. Hõive suurenes aastatagusega võrreldes ainult majutuses ja toitlustuses, tervishoius, info ja side ning kunsti ja meelelahutuse tegevusalal, sealhulgas enim kahes esmaltmainitus," selgitas Arumäe.

Veel tõi ta välja, et statistikaameti tööturu andmete viimaste rahvaloendusandmetega korrigeerimise tulemusel vähenes iga kategooria inimesi proportsionaalselt, nii et töötuse määra hinnang väga palju ei muutunudki, vaid paari komakoha võrra, ning seda väiksema töötuse määra suunas.