SEB suurendab pensioniväljamaksete intresse. Igakuine pension tõuseb umbes 3% võrra

 (2)
Indrek Holst
AS SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimeesFoto: Tiit Blaat

SEB tõstab tänasest II ja III samba väljamakselahenduste garanteeritud intressi 0,45-lt protsendilt 0,7-le protsendile. Uus intressimäär kehtib alates 14. augustist sõlmitud SEB Pensionilepingule ja SEB Eluaegse pensioni lepingule. Klientidele tähendab see suuremaid väljamakseid pensionisammastest, seatas SEB.

II ja III pensionisamba investeeringute väljamakse avalduse on esitanud üle 26 000 inimese. Kuna kogumisaeg on olnud lühike, siis enamik neist on võtnud summa välja ühekordse väljamaksena või saab regulaarseid makseid pensionifondist. Üle 5000 inimese, kelle kogutud summa ulatus üle 50kordse rahvapensionimäära (üle 8797 euro) on sõlminud eluaegsete pensionimaksetega lepingu kindlustusseltsiga.

„Kuna pensioni kogumisperiood üha pikeneb ja tulevikus on väljamaksete saajate hulk kordades suurem, peame töötama selle nimel, et väljamakselahendused oleksid kliendile parimad. Antud teenuse juures on kindlasti üks olulisemaid näitajaid kliendi jaoks hind. Kuna turu üldised intressitasemed dikteerivad teenuse hinna, siis oleme suuresti sellest mõjutatud. Tänane turg lubab meil pakkuda paremat II samba väljamakse intressimäära, mis tagab kliendile suurema pensioni,“ kommenteeris SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.

Näiteks, hakkab 63-aastane pensionile jääv klient saama intressimäära tõusu tõttu igakuiselt ligikaudu 3% suuremat pensioni.