SEB teeb teise pensionisambasse uue kõrgema riskiga passiivse fondi

 (8)
Indrek Holst
AS SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimeesFoto: Tiit Blaat

SEB teeb Energilise Pensionifondi Indeks, mis hakkab automaatselt investeerima.

SEB uuringust selgus, et peaaegu iga teine Eesti pensionikoguja soovib enne pensionifondi valimist pidada nõu spetsialistiga. Ligi kaks kolmandikku eelistab, et nende pensionivara investeerivad fondijuhid. Samas ligi kümnendik ei pea vajalikuks oma pensioniraha aktiivset juhtimist.

„Uuringust selgus aga, et iga kuues vastanu on valmis oma pensioniraha ja investeerimisriske ise teadlikult juhtima. Kolmandik vajaks lisainfot, et otsustada, kas jälgida ise regulaarselt oma pensionivara käekäiku ja vajadusel kiiresti valitud fonde vahetada, või jätta aktiivne juhtimine fondijuhtide hoolde. Neid investoreid, kes on kohe valmis pensionivara passiivses fondis koguma, pole palju, kuid soovime pakkuda täielikku tootespektrit ja vastata oma klientide ootustele. Seetõttu täiustame SEB teise samba pensionifondide valikut, tuues turule uue, kõrgema riskitasemega ja automaatselt juhitud SEB Energilise Pensionifondi Indeks,“ kommenteeris SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.

Seotud lood:

Uus, automaatselt juhitud ehk passiivne pensionifond järgib investeeringute tegemisel rahvusvahelisi turuindekseid ning aktsia- ja võlakirjainvesteeringute osakaal fondis jääb finantsturgudel toimuvatele arengutele vaatamata muutumatuks.

„Uuring näitas, et uut fondi ootavad peamiselt teadlikud pensionikogujad. See sobib eelkõige kliendile, kes on investeerimisvaldkonnaga varasemalt kokku puutunud ja suudab riske ise hinnata. Samuti tunnevad uue fondi vastu rohkem huvi noored - kuna kogumisperiood on pikk, siis on neil aega vastavalt vajadusele liikuda aktiivselt ja passiivselt juhitud pensionifondide vahel. Ajaloos on olnud perioode, mil fondijuhtide poolt tehtud investeerimisotsused on end paremini õigustanud, aga lähiajast leiab ka neid hetki, mil automaatselt juhitud fondid on olnud edukamad. Seega tuleb jätkuvalt meeles pidada investeerimise põhitõde - mineviku tootlus ei taga tuleviku tootlust ja leida enda jaoks sobivaima riskitasemega fond,” täiendas Holst.

SEB uuendab ka aktiivselt juhitud pensionifondide pakkumist ning langetab uue aasta algul Konservatiivse Pensionifondi valitsemistasu praeguselt 0,77 protsendilt 0,49 protsendile. Sama suur saab olema uue, passiivselt juhitud fondi valitsemistasu.

Uude SEB Energilisse Pensionifondi Indeks saab kogumispensioni maksed suunata pärast seda, kui Finantsinspektsioon on fondi tingimused registreerinud.