SEB: töötaja kindlustamist pärsivad maksutingimused

 (1)
PEAVALU
PEAVALUFoto: Sven Arbet

Ettevõtete teadlikkus oma töötajate elu kindlustamise vajalikkuse vastu kasvab aasta-aastalt.

Paljudel juhtudel jäävad töötajate elud kaitseta eelkõige ebasobivate maksutingimuste tõttu, teatas SEB.

„Ettevõtetepoolne huvi töötajate kindlustamise vastu on tõesti suurem, kui see oli kaks-kolm aastat tagasi. Meie kindlustusportfellis on ettevõtteid, kelle töötajate elu kindlustamise põhimõte tuleb ettevõtte poliitikast. Kõrgema riskiga tegevusvaldkondades tegutsevad ettevõtted maandavad töötajatele elukindlustuse sõlmimisega ettevõtte riske.

On ka ettevõtteid, kes põhjendavad elukindlustuse sõlmimist oma töötajatele kui vastutustundlikku käitumist ettevõtte poolt või neid, kes liidavad elukindlustuse ettevõtte motivatsioonipaketti,“ ütles SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juht Indrek Holst.

Holsti arvates saaksid riik ja erasektor koostööd tehes palju ära teha, maandades kodanike sotsiaalseid riske.

„Inimeste finantskoormused ületavad tunduvalt nende sääste, mis tähendab, et õnnetusjuhtumite korral satuvad pered üsna tihti väga keerulisse majanduslikku seisu. Et aidata inimestel rasketel aegadel toime tulla, taastuda üleelamistest ja võimalikult kiiresti tagasi igapäeva tööellu naasta, võiks riik anda soodustusi riskide kindlustamiseks.

Seotud lood:

Näiteks maksusoodustusega lahendusi nii üksikisikute kui ka tööandja poolt tehtavatele lepingutele. Kuna riskitasud kaitsete kohta on väiksed, ei kujutaks selline soodustus ka suurt koormust riiklikule maksutulude laekumisele. Inimesed saaksid aga oma finantskohustuste suhtes parema sotsiaalse kindlustatuse.

Olulisema tähendusega oleks tööandjale antav soodustus, kuna koos sellega antakse ühiskonnale selge sõnum, soositakse tööandjate panustamist töötaja turvalisusesse. Praegu, isegi kui ettevõte soovib oma töötajaid kindlustuda, peab ta tasuma sellelt erisoodustusmaksu,“ lisas Holst.

SEB praktikas on ettevõtteid, kes kindlustavad kõiki oma töötajaid, samas on näiteid, kui soovitakse kindlustuskaitseid ettevõtte võtmetöötajatele – on nendeks siis tippjuhid või hoopis nõutud erialade spetsialistid.

Kindlustustoodetest on tööandjad enamasti valinud elukindlustuspaketi, mis pakub kindlustuskaitset töötaja surma või õnnetusjuhtumitega seotud riskide maandamiseks. Huvi tuntakse ka kriitiliste haiguste kindlustuskaitse vastu.