Seesami 2006. a jaanuari tulemused


9. veebruar (Ärileht Online) - Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS hüvitas 2006. aasta jaanuaris kahjusid kogusummas 19,3 miljonit krooni.

Enim hüvitas Seesam sõidukitega seotud kahjusid ? kokku 16,3 miljoni krooni ulatuses, millest 81% maksti vabatahtliku sõidukikindlustuse ja 19% liikluskindlustuse hüvitisteks. Jaanuaris on kahjusid hüvitatud 47,2% rohkem kui eelmise aasta esimese kuuga. Kõige enam on hüvitised võrreldes eelmise aasta algusega kasvanud koduvarakindlustuses ja sõidukitega seotud kindlustustes.

Hüvitatud kahjujuhtumite arv oli jaanuaris 1189, kahju summaks ühe juhtumi kohta kujunes keskmiselt 23 000 krooni. Uusi kahjusid registreeriti 913, millest veerandi moodustasid liikluskindlustuse juhtumid.

Kindlustusmakseid kogus Seesam jaanuaris 45,1 miljonit krooni, mis on 39,1% rohkem kui eelmise aasta jaanuaris. Kuu maksetest 33,6 miljonit laekus sõidukite kindlustamisest, millest vabatahtlikust sõidukikindlustusest 27,3 miljonit ja liikluskindlustusest 6,3 miljonit. Ettevõtte vara kindlustusmakseid koguti 3,7 miljonit ning koduvara makseid 3,2 miljonit krooni.

Finantsinspektsiooni statistika põhjal moodustas Seesami turuosa 2005. aasta lõpu seisuga 16,8%.