Selgus palk, mida teenis eelmisel aastal keskmine eestlane

 (191)
Selgus palk, mida teenis eelmisel aastal keskmine eestlane
Foto: Madis Veltman

Maksu- ja tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni andmeid vaadates selgub, et eelimisel aastal teenis keskmine eestlane ühes kuus 1098 eurost brutopalka.

Erinevus statistikaameti vastavate numbritega on tähelepanuväärne. 3. kvartalis oli brutopalk nende andmetel 1201 eurot.

MTA andmete põhjal saadud 1098 euro näol on tegu summaga, kus maksu- ja tolliamet on arvestanud nii palka kui ka muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandjad on deklareerinud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas.

Millest tuleneb MTA ja statistikaameti numbrite erinevus?

1. Tasuliigid - SA avaldab keskmist palka, mis sisaldab järgmisi tasuliike: aja- ja tükitöö tasu, puhkusetasu, mitterahaline ehk loonustasu, ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud. MTA ei avalda keskmist palka, vaid isiku kohta tehtud erinevaid väljamakseid, mis on seotud töösuhtega.

2. Ajaline nihe - SA andmed on tekkepõhised, MTA andmed kassapõhised. Näiteks augustis teenitud palk läheb SA arvestuse kohaselt augusti arvestusse, ent MTA arvestuses septembrisse, millal see välja makstakse. Samuti juhul, kui töötajale makstakse välja korraga kahe kuu palk (või palk ja puhkuseraha), kajastub see SA palgastatistikas tekkepõhisuse tõttu õigesti, kuid MTA andmete järgi sai töötaja kätte tavapärasest kaks korda suurema väljamakse.

3. Töötajate arv - osalise ja täistööajaga töötajate palga võrdlemiseks taandab SA töötajate arvu täistööajale. Täistööajale taandatud töötajate keskmine arv arvutatakse: täistööajaga töötajate arv + osalise tööajaga töötajate arv, arvestatud proportsionaalselt töötatud ajaga (nt kaks poole koormusega töötajat arvestatakse ühena). Brutokuupalkade kogusumma jagatakse täistööajale taandatud töötajate keskmise arvuga. MTA võtab arvesse kõik inimesed, kellele on tehtud väljamaksed, sõltumata kas väljamakse on inimesele tehtud täistööaja või osalise tööaja eest. MTA andmetes on töötajate arv kasvav, st iga tööturul käinu on arvel, sõltumata tööturul veedetud ajast (nt kas 1 kuu või 12 kuud). Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 (väljamaksed koodiga 10,12,13,15), deklareeritud väljamaksete kogusumma jagab MTA inimeste arvuga, kellele väljamakseid on tehtud.