Sihtasutus hangib ülikoolile raha


Tartu ülikoolis asutati eile sihtasutus, mis hangib ja vahendab ülikoolile toetusi ning haldab tulutoovalt kogutud kapitali.

Tartu ülikooli prorektor Toivo Maimets ütles, et sihtasutuse loomisel on nii praktiline kui ka aateline eesmärk. "Praegu on praktiline olulisem, sest sihtasutus tekitab ja kogub vahendeid ülikooli rahastamiseks," rääkis Maimets. Ta lisas, et sihtasutuse rajamise aateline eesmärk on aidata kaasa hariduse ja teaduse maine tõusule Eestis.

Sihtasutuse usalduskogu liige, Eesti Telefoni peadirektor Jaan Männik leidis, et sihtasutuse loomine oli hädavajalik. Tema sõnul vajab kogu Eesti hariduselu nii rahalist kui ka ideelist toetust. "Sihtasutus võimaldab vähemalt Tartu ülikoolis midagi ära teha," tõdes Männik.

Vastavalt põhikirjale võtab Tartu ülikooli sihtasutus vastu toetusi ja annetusi kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt nii kodu- kui ka välismaal. Sihtasutus loob stipendiumikapitali tudengitele ning suunab raha professuuride toetamiseks ja külalisõppejõudude tasustamiseks.

Usalduskogu liikme, Hill & Knowltoni Balti tegevdirektori Peep Mühlsi nägemuse järgi on sihtasutus vajalik eelkõige Tartu ülikooli kui akadeemilise haridusasutuse lisafinantseerimiseks.

Juba enne sihtasutuse loomist tuli neljandik ülikooli vahenditest väljaspoolt riigieelarvet, ütles rektor Peeter Tulviste. Seni on rahastajateks olnud peamiselt rahvusvahelised fondid, kuid viimasel ajal on ka Eesti ettevõtjad hakanud huvituma ülikooli toetamisest.

Väljaspool riigieelarvet laekuvate vahendite osakaal on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, tunnistas prorektor Maimets. Nii suurenes omavahenditest saadava raha osakaal 1995. aasta 18 protsendilt 1996. aastal 26 protsendini. Kuid Maimets hoiatas äärmustesse laskumise eest, mis võiks ohtu seada ülikooli sõltumatuse. "Tuleb paika panna suhe, mis näitab, kui palju sõltub ülikool edaspidi riigist ja kui palju on ta iseseisev ettevõte. Mina pooldan suhet 60% riigieelarvest ja 40% omavahenditest," lisas prorektor.

Lisaks Maimetsale, Männikule ja Mühlsile kuuluvad sihtasutuse usalduskokku vandeadvokaat Uno Lõhmus, Baltika juhatuse esimees Meelis Milder, Alexela juhatuse esimees Urmas Past ja Hoiupanga juhatuse esimees Olari Taal.

Usalduskogu liikmed võtsid eile vastu ka pöördumise Eesti avalikkuse poole. "üleminekul infoühiskonda võib tehnoloogiline ja materiaalne mahajäämus tekitada teaduses ja rahvuskultuuris ning nende kaudu kogu ühiskonna arengus sügavaid lõhesid," kirjutatakse pöördumises. Selliste lõhede ennetamine vajalike sihtkapitalide abil ongi sihtasutuse eesmärgiks.

URMET KOOK