Silmet vahetab omanikku


Eile kirjutasid erastamisagentuuri peadirektor Väino Sarnet ja AS Ephag juhatuse esimees Margus Linnamäe alla RAS Silmeti 65 protsendi aktsiate ostu-müügi lepingule.

Linnamäe ütles Eesti Päevalehele, et AS Ephag kavatseb jätkata Silmetis haruldaste muldmetallide ja haruldaste metallide tootmist, kuid kavas on käivitada ka mõned uued projektid, näiteks alustada püsimagnetite tootmist.

Ettevõtte juhtkonna pakutud kunstkalliskivide tootmist ta kõige esmaste ülesannete hulka ei arvanud. "Kui alanud aasta õnnestub lõpetada nullise kasumiga, on päris hästi," oli ta prognooside tegemisel tagasihoidlik.

Kaadrimuudatuste kohta ütles tehase uue omaniku esindaja, et peadirektor Priit Saksing jääb igal juhul paika. Muus osas pidas ta teatud muudatusi paratamatuks. Vahepealseid ametiühingu eestvõttel Sillamäel toimunud miitinguid ja pikette pidas ta ületähtsustatuiks, sest neil osales tühine osa ettevõtte töötajaist. Küll aga peaks tema sõnul tähelepanu pöörama tehases aset leidnud põlengutele, mille puhul "on kahtlust, et tegemist ei olnud juhusega". "Selliste provokatsioonide kordumist me lubada ei saa," nentis Linnamäe.

Saksing, kellele Silmeti erastamisprotsessi käivitumisel pakkus koostööd mitu erinevat firmat, on enda sõnul uute omanikega rahul: "See on parim valik, sest tegemist on Eesti kapitaliga." Enda jätkamise kohta ütles ta, et Silmeti praeguse juhtkonna aktsiad on kõrged sellele vaatamata, et tehase saatus on "niidikarva otsas rippunud".

Tehase uute omanikega on peadirektor kohtunud korduvalt, selleks et tulevikuplaane kindlaks määrata. Juhtmeeskonda hindas Saksing pärast selles toimunud mõningaid muudatusi ihaldusväärseks igale teiselegi ettevõttele. Kommertsdirektorina töötab nüüd Nõukogude Eesti aegne Laeva sovhoosi direktor ja teraviljasaaduste minister Viktor Rajevski, kes on pikemat aega olnud ametis ka Aafrikas, kus on Saksingu hinnangul suurimad Silmeti põhitoorme nioobiumi ja tantaali leiukohad. Finantsdirektori rolli täidab enne nõuniku kohuseid täitnud Rait Persidski ja tootmisdirektor on Vladimir Kobõshev. Selleks, et ettevõttesse juurde saada tänapäeva rahanduse ja raamatupidamise asjatundjaid, keemikuid ja automaatikuid, on peadirektori sõnul lähiajal kavas sõlmida koostöölepe Tallinna Tehnikaülikooliga.

Tooraine saamisel loodab Saksing Venemaa ja Hiina, aga ka Aafrika riikide peale. "Asjad liiguvad, ehkki mitte kuigi libedalt," hindas ta olukorra keeruliseks. Selle aasta vajalike investeeringute suuruseks ütles peadirektor 80 miljonit krooni.

Ephagil on Silmeti 65 protsendi aktsiate ostuhinna 26 miljoni krooni ülekandmiseks aega kuu ja alles seejärel läheb omandiõigus uutele omanikele üle. Vähemusaktsiad jäävad esialgu riigile.

Linnamäe väitel kuulub AS Ephag 60 protsendi ulatuses väliseesti ärimehele Thomas Waldinile ja 40 protsendi ulatuses tema enda juhitavale Magnum Grupile, mis on varem edukalt osalenud Tartu õlletehase ja Tallinna Farmaatsiatehase erastamisel. RET Arengugrupi üht omanikku Mehis Pilve on äripäev tema sõnul seostanud mainitud erastamistehinguga meelevaldselt. "Ephagil on vaid kaks omanikku," kinnitas ta.

Kinnitamata andmetel on Silmeti erastamiskonkursi võitnud firmaga selle põhiomaniku Thomas Waldini kaudu seotud ka peaminister Tiit Vähi. Waldin on USA-s tuntud ärimees, kellele kuulub seal mitu firmat, mille hulgas on ka metallurgiaga tegelevaid ettevõtteid.

Teise firmana osales RAS Silmeti erastamise lõppvoorus Ameerikas registreeritud firma AS Ambadur, mida on ajakirjanduses seostatud Vene kapitaliga.

SIRJE NIITRA