Siseministeerium hakkab otsustama, mis on idufirma ja mis ei ole

 (30)
TransferWise Challenge 2015 finaal
Foto: Sander Hiire

Siseministeerium loob ekspertkomisjoni, mis hakkab liigitama ettevõtteid idufirmade alla, sest iduettevõtjatele ning nende pereliikmetele seatakse jaanuaris soodsamad tingimused viisa ja elamisloa taotlemiseks.

Siseministeerium saatis kooskõlastusringile ministri määruse eelnõu, millega esmakordselt Eestis defineeritakse iduettevõtte mõiste ja luuakse vastav ekspertkomisjon, mis hakkab hindama, millised ettevõtted liigituvad idufirmade alla.

Määrusega kehtestatakse iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord ning iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise taotlusele lisatavate dokumentide ja taotluses esitavate andmete loetelu ning nende esitamise nõuded.

Iduettevõtte määratlusele vastamiseks peab loodava või tegutseva äriühingu mudel olema suure globaalse kasvupotentsiaaliga, innovaatiline ja korratav ning äriühing peab aitama oluliselt kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule.

Samas ei hakata hindama kõiki idufirmasid. Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna Killu Vantsi sõnul jõustuvad järgmisest aastast välismaalaste seaduse muudatused, mille eesmärk on võimaldada Eesti majandusarengu huvides perspektiivsetel idufirmadel siia tulla ja paindlikumalt kvalifitseeritud välistööjõudu tööle võtta.

Seotud lood:

"Kehtivas välismaalaste seaduses ei ole iduettevõtetele erisusi ette nähtud ning tulenevalt iduettevõtete eripärast on alustaval iduettevõttel keeruline täita seaduses ette nähtud tingimusi– näiteks peab äriühingul olema 65 000 eurot kapitali, mis on investeeritud äritegevusse Eestis, ning välisspetsialistide värbamisel tuleb maksta töötasu vähemalt välismaalaste seaduses sätestatud palgakriteeriumi ulatuses."

"Seetõttu nähakse jaanuaris jõustuvate muudatustega iduettevõtetele ja iduettevõtjatele ning nende pereliikmetele ette soodsamad tingimused viisa ja elamisloa taotlemiseks. Iduettevõtete kord töötati välja koostöös Startup Estonia ning Eesti iduettevõtteid esindavate organisatsioonidega, võttes arvesse ka teiste riikide parimaid praktikaid. Selleks, et soodustatud tingimustel Eesti viisat või elamisluba taotleda, peab äriühing eelnevalt saama eksperdikomisjonilt kinnituse selle kohta, et tõepoolest on tegemist iduettevõttega välismaalaste seaduse tähenduses," ütles ta.

Selleks, et soodustatud tingimustel Eesti viisat või elamisluba taotleda, peab äriühing eelnevalt saama kinnituse selle kohta, et tõepoolest on tegemist iduettevõttega välismaalaste seaduse tähenduses.

"Ekspertkomisjoni kuuluvad üksnes iduettevõtete esindusorganisatsioonid. Seeläbi tagatakse, et hinnangu selle kohta, kas on tegemist on iduettevõttega, annavad selleks kõige pädevamad inimesed. Komisjoni liikmeteks saavad Startup Estonia, Startup Leaders Club, EstBAN, Garage48, BuildIT, Technopol Startup Inkubaator ning Startup Wise Guys. Ekspertkomisjoni hinnangu andmine ei ole mõistlik nende iduettevõtete puhul, kes tulevad osalema usaldusväärsetes kiirendites, sest nende äriideed on kiirendiprogrammi poolt juba hinnatud."

"Iduettevõtete loomise ja nende tegevuse soodustamiseks on eriregulatsiooni loonud mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid, näiteks Taani, Holland, Suurbritannia. Ka Taanis ja Hollandis peab enne elamis- ja tööloa taotlemist idee heaks kiitma vastav ekspertide grupp," sõnas Vants.