Slovakkia ehitab kaks uut tuumaelektrijaama


Slovakkia ehitab kaks uut tuumaelektrijaama
Jaslovske Bohunice tuumaelektrijaam Slovakkiaschrastina.kozmos.sk

Slovakkia valitsus kiitis heaks energiajulgeolekustrateegia aastaks 2030, mis näeb elektri impordi vähendamiseks ette ühe või kahe tuumaelektrijaama ehitamise.

Peaminister Robert Fico valitsus plaanib ühe 1200-megavatise tuumajaama ehitada Jaslovske Bohunicesse, kus riik pidi Euroopa Liidu nõudmisel sulgema kaks nõukogudeaegset 440-megavatist tuumareaktorit, kirjutab Bloomberg. Reaktor alustaks tööd 2025. aastal ning selle ehitamine läheks maksma 3 miljardit eurot (47 miljardit krooni).

Lisaks näeb plaan ette teise 1200-megavatise reaktori ehitamist riigi idaosas paiknevasse Kecerovice piirkonda. Selle maksumuseks oleks 3,5 miljardit eurot (55 miljardit krooni).

Slovakkia suurima energeetikaettevõtte Itaalia päritolu omanik Enel SpA ehitab Mochovce piirkonda kahte tuumareaktorit.

Valitsuse plaanide kohaselt toodetakse tulevikus pool kasutatavast elektrienergiast tuumaelektrijaamades ning 2030. aastaks suudab Slovakkia end täielikult elektriga varustada.

Kokku plaanib valitsus 2030. aastaks energeetikasse investeerida 300 miljardit Slovakkia krooni (276 miljardit krooni). Selle raha eest nähakse ette nii uute riikidevaheliste ühenduste ehitamist kui ka uuringuid uute nafta ja loodusliku gaasi varude avastamiseks ning biokütuste ja energiasäästlike vahendite kasutuselevõttu.

Kesk-Euroopa majanduskasv, reaktorite ja kivisöel töötavate elektrijaamade vananemine on piirkonnas tinginud suureneva energiavajaduse.