Sõitjate- ja kaubavedu vähenes möödunud aastal

 (1)

Eesti veondusettevõtete teenuseid kasutas 2008. aastal ligi kümnendik vähem sõitjaid kui aasta varem. Kaubaveo maht vähenes aastaga neljandiku.

2008. aastal kasutas veondusettevõtete teenuseid 193,4 miljonit sõitjat, neist 93 protsenti maanteetransporti (sisaldab ka linnatransporti linnaliinibusside, trammide ja trollidega), neli protsenti mere-, kolm protsenti raudtee- ja alla ühe protsendi õhutransporti, teatas statistikaamet.
Riigisisestel vedudel oli 186,6 miljonit sõitjat, see oli kümnendik vähem kui aasta varem. Linnatranspordi kasutajad moodustasid riigisiseste vedude sõitjate arvust 80 protsenti.
Aastaga vähenes sõitjate arv bussi-, mere- ja raudteevedudel, kuid suurenes riigisisestel lendudel.
Rahvusvahelistel vedudel oli 6,8 miljonit sõitjat, see oli viis protsenti enam kui aasta varem.
Sõitjate arv kasvas rahvusvahelistel mere-, maantee- ja raudteevedudel, kuid õhutransporti kasutanud sõitjate arv vähenes aastaga ligi kolmandiku.
Eesti veondusettevõtete veosekäive oli 2008. aastal 15,3 miljardit tonnkilomeetrit. Riigisisestel vedudel oli veosekäive 3,1 miljardit tonnkilomeetrit, rahvusvahelistel vedudel 12,2 miljardit tonnkilomeetrit.
Rahvusvahelised veod andsid 80 protsenti kogu veosekäibest.
Veosekäivet mõjutas enim maantee- ja raudteetranspordi rahvusvaheliste vedude käive, mis vähenes aastaga vastavalt 28 protsenti ja 32 protsenti.