Soome valitsus andis Balticconnectori gaasitoru ehitamiseks loa

 (3)
Soome valitsus andis Balticconnectori gaasitoru ehitamiseks loa
Soome väljastas Balticconnectorile ehitusloa.balticconnector.fi

Soome valitsus andis loa ehitada Inkoo ja Paldiski vahele kahesuunaline gaasitoru Balticconnector.

Soome majandusministeeriumi teate kohaselt puudutab ehitusluba vaid Soome majandusvööndit ning see on tingimuslik.

Loa taotlejal ehk Soome riigiettevõttel Baltic Connector OY-l tuleb täita valitsuse otsuses nimetatud tingimused, mille seas on muu hulgas nõue jälgida üleüldisi ettevaatusabinõusid kahjude vältimiseks ja minimeerimiseks, vahendas Soome rahvusringhääling Yle. Samuti peab ettevõte võtma arvesse teisi juba alustatud ehitushankeid ning täitma ka veeseaduse kohases ehitusloas märgitud nõudeid.

Euroopa Komisjon eraldas Soome-Eesti gaasitoru ehitavatele partneritele, Baltic Connector OY-le ja Elering AS-ile mullu 187,5 miljonit eurot toetust. ELi toetus moodustab 75% gaasitoru ehitamismaksumusest, ülejäänu maksavad võrdselt partnerid.