Sotsiaalraha läheb valla kätte


Järgmisel aastal hakkavad eluaseme- ja toimetulekutoetusi maksma kohalikud omavalitsused, otsustasid omavalitsusliitude ja valitsuse esindajad eile läbirääkimistel.

Sotsiaalministeeriumi osakonnajuhataja Deiw Rahumägi sõnul jääb valdade ja linnade ülesandeks hüvitada ka puuetega inimestele telefoni kasutamise ja bensiinikulud. Samuti nende inimeste ülalpidamine, kes elavad riiklikes üldhooldekodudes alates 1. jaanuarist 1993.

Esialgsete kavatsuste kohaselt pidid kohalikud omavalitsused hakkama jagama toetusi Tshernobõli katastroofi tagajärgi likvideerinud meestele, ent läbirääkimistel otsustati see ülesanne siiski riigile jätta.

"Kohalik omavalitsus saab järgmisel aastal toetuste maksmiseks ja hooldekodudes elavate inimeste ülalpidamiseks raha riigieelarvest sihtotstarbeliselt," selgitas Rahumägi. "See tähendab, et riik eraldab vallale või linnale raha kohaliku hoolekandesüsteemi tarvis."

1997. aasta riigieelarve kava järgi saavad omavalitsused sotsiaalkulutusteks 442 miljonit krooni.

Valitsus ja omavalitsusliidud jõudsid kokkuleppele, et raha jagatakse laste, tööealiste ja vanurite vahel. "Kogu summast arvestatakse 43 protsenti lastele, 20 tööealistele ja 37 vanuritele," selgitas Rahumägi. Lisaks saab kohalik omavalitsus raha riikliku hooldekodu tarvis, sõltuvalt inimeste arvust.

Kohaliku omavalitsuse volikogu otsustab, kellele missugust toetust maksta, kui palju ja miks. "Igaühe abivajadused on erinevad, seetõttu ei saa riik otsustada, kuidas inimest kõige paremini toetada," nentis Rahumägi.

Kohalik omavalitsus peab Rahumägi sõnul sihtotstarbeliselt eraldatud raha kasutama üksnes sotsiaalhoolekandeks ega tohi selle arvelt näiteks teid remontida.

PILLE LIIMAL