Sotsid tahavad Tallinnasse kõrgemat sotsiaalmaksu

 (124)
Oluliselt täiendatud
SDE riigikogu valimiste programmi maksupaketi. tutvustamine restoran Pööbel
SDE riigikogu valimiste programmi maksupaketi tutvustamine restoran Pööbel.Foto: Priit Simson

Sotsiaaldemokraadid tulid täna välja enda värske maksupaketiga, mis muuhulgas näeb kõikides maakondades peale Tallinna ja Harjumaa ette sotsiaalmaksu lae alandamist ning üle 1600-eurose tulu saajad maksustataks sotsid 29-protsendilise tulumaksuga.

„See tähendaks 3-protsendilist sotsiaamaksu lae alandamist väljaspool Tallinnat ja Harjumaad. Harjumaa on teaduspärast ainuke omavalitsus, kus keskmine palk üle keskmise, kõikides teistes jääb ta allapoole. Selle mõte on soodustada palgatõusu ja töökohtade liikumist,“ selgitas sotsiaaldemokraatide juhatuse liige ja riigikogu rahanduskomisjoni esimees Rannar Vassiljev.

Pettuse vähendamise peaks Vassiljevi sõnul tagama see, et ettevõtja registreerib oma töötajad ning selle aluseks on töötaja sissekirjutus. 

Ühtlasi tahavad sotsid langetada sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa võrra (13 protsenti palgast) neil, kelle konkurentsivõime on tööturul madalam ning kellel on ravikindlustus tagatud riigi poolt. Ehk siis pensionärid, õppivad noored, piiratud töövõimega inimesed ning omaste hooldajad.

Ka tahavad sotsid kaotada sotsiaalmaksu miinimumnõude. Ravikindlustusmaksu arvestatakse endiselt alammäära pealt, et tagada töötaja ravikindlustus, kuid pensionikindlustusmaksu vastavalt tegelikule töömahule. Kavas on ka vabastada erisoodustusmaksust tööandja kulutused töötaja tervisesse.

Füüsilise isiku tulu osa, mis ületab 1600 eurot kuus, on sotsidel plaanis maksustada määraga 29 protsenti, mis tähendab, et sotsid toetavad endiselt progressiivset tulumaksu. Kõrgemat maksumäära korrigeeritakse seoses keskmise sissetuleku tõusuga.

Teine suurem pool sotside maksupaketist näeb ette erinevaid tarbimismakse, mille eesmärgiks on maksustada tervist ja keskkonda kahjustavat tegevust, mõjutamaks tarbimiskäitumis ja saamaks täiendavaid vahendeid riigieelarvesse. 

Näiteks toetab erakond alkoholi ja tubakaaktsiisi tõstmist vähemalt keskmise sissetuleku tõusu tempos. Sotsid tahavad ka seadustada nikotiini sisaldava e-sigareti vedeliku retseptita müügi ja maksustada selle aktsiisiga. Aktsiis tahetakse samuti kehtestada ka energiajookidele, kui tervist kahjustatavatele toodetele.

Üle 35 000 euro maksvatele luksusautodele tahavad sotsid kehtestada luksusautode maksu. Iga piiri ületav euro oleks maksustatud 40 sendiga. Maksust oleks vabastatud keskkonnasõbralikud autod. Maksustamise alla käiks ka aasta jooksul soetud lisavarustus. 

Ettevõtluse maksustamine

Ettevõtlust puudutavatest maksumuudatustest on sotsidel plaanis ettevõtete kasuma maksustada selle tekkimisel, juhul kui viimase kolme aasta tasutud tulumaks kasumi jaotamisel jääb alla 7 protsendi tekkinud kasumist.

Makstud tulumaks oleks sotside plaani järgi mahaarvatav dividendide jaotamisel tekkivast maksukohustusest. See kehtiks ettevõtete puhul, kelle omakapital ületab 30 000 eurot.

Sotsid tahavd võtta tähelepanu alla rahvusvaheliste kontsernide sisesed tehingud kohustades deklareerima igakuiselt seotud osapooltele antud ja saadud laenud ning hoiused koos intresside ja tootlusega. 

Ühtlasi tahavad sotsid jaotada nende hinnangul õiglasemalt teede kasutamise eest raskeveokitelt võetavat tasu Eesti ja võõramaiste ettevõtete vahel. Selleks on kavas kehtestada raskeveokimaksu kõigile riigis sõitvatele veokitele. 

Kuigi sotside ettepanekutes on palju maksuerisusi, siis nad ei näe, et see tõstaks maksupettuste ohtu. Lisaks leiab sotsiaaldemokraatide esimees Sven Mikser, et riigi juhtimiseks ei saa olla eeldus, et inimesed on maksupetturid. 

Teiste erakondade maksulubadustest eristab Vassiljevi sõnul nende lubadusi see, et neil on olemas reaalsed katteallikad. 

Ühe enda suure eesmärgina tõid sotsid välja parandada 10 aastaga ÜRO inimarengu indeksis Eesti positsiooni 10 koha võrra ehk et Eesti oleks aastaks 2025. indeksis 23. kohal. Olulisena tõid sotsid välja just tööviljakuse tõstmise. 

Mitmete tööjõumaksu muudatuste eesmärgiks ongi vähendada keskmise ja madala sissetulekuga inimeste tööjõumakse, soodustada tööandjate poolt töötajate tervisesse panustamisr ja soodustada sissetulekute reginaalset ühtlustumist.