Sotside majanduslubadused: luksusautomaks, maksuvaba tulu vähenemine 2000 eurost, dividendid luubi alla

 (158)
Valimiskampaania jaanuar 2019
Valimiskampaania jaanuar 2019Foto: Andres Putting

Sotsid avalikustasid täna oma majandusprogrammi, kus nende endi sõnul peetakse oluliseks maksurahu tagamist, inimeste kvalifikatsiooni ja oskuste tõstmist, rohemajanduse arendamist ja välisinvesteeringute Eestisse toomist ning Eesti ettevõtjate toetamist välisturgudele laienemisel. Omamoodi lubaduseks on ka asju mitte teha, näiteks mitte tõsta maksukoormust või majutusasutuste käibemaksu.

"Me ei tõsta üldist maksukoormust, vaid kavatseme teha maksud õiglasemaks, et väheneks väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormus. Samuti kavatseme langetada poole võrra elektrienergia kui ühe põhilise ettevõtluse sisendressursi aktsiisi," ütles erakonna esimees Jevgeni Ossinovski.

Alampalk tuleks sotside nägemuses hoida tulumaksuvabana ning lisaastmete arvestamise piir tõuseks 1200 eurolt 2000 eurole kuus. Selle tulemusena oleksid alla 2000-eurosed sissetulekud vähemalt 500 euro ulatuses tulumaksuvabad.

Ärileht toob välja valiku majanduse ja maksukorraldusega seotud lubadusi.

 • Me ei tõsta üldist maksukoormust.
 • Me ei tõsta majutusasutuste käibemaksu.
 • Teeme üksikisiku tulumaksu õiglasemaks. Hoiame alampalga tulumaksuvabana.
 • Tõstame lisaastmete arvestamise piiri 1200 eurolt 2000 eurole kuus. Selle tulemusena on alla 2000-eurosed sissetulekud vähemalt 500 euro ulatuses tulumaksumaksuvabad.
 • Vanaduspensioniealistele töötajatele rakendame sotsiaalmaksusoodustust. Riik kompenseerib osa sotsiaalmaksust, mis motiveerib tööandjat eakamatele töö pakkumisel.
 • Lõpetame pensionäride ebaõiglase maksustamine. Sätestame, et miinimumpalga ulatuses ei kuulu pension maksustavate tulude hulka.
 • Piirame palga maksmist dividendide kaudu.
 • Kehtestame üle 50 000 euro maksvatele sõiduautodele luksusautomaksu. Maksust on vabastatud keskkonnasäästlikud sõidukid.
 • Loome soodsa maksukeskkonna tööandjapensioni süsteemi arenguks.
 • Tööandja pensionilt makstavat sotsiaalmaksu vähendame 20% võrra.
 • Alandame e-raamatute käibemaksu paberraamatutega samale tasemele.
 • Jätkame ja suurendame tervisele ja spordile tehtavate kulude maksuvabastust.
 • Alandame elektriaktsiisi poole võrra.

Sarnaselt teiste erakondadega lubavad sotsid neljarealisi maanteid, aga näiteks ka reisirongiliikluse elektrifitseerimist. Lubatakse renoveerida linnahall
Ettevõtteid peaks nende arvates toetama laenude, mitte toetustega ning lubatakse soosida riigifirmade börsile minekut, strateegiliselt olulisi riigiettevõtted hoitakse riigi omandis.
Täpsemalt saab sotside valimislubadusi lugeda nende kodulehelt sotsid.ee.