Spikker ettevõtjatele: riigikohtu viivistasude piiri otsus võib puudutada ka ettevõtetega sõlmitud lepinguid

 (11)
Heli Haabu
Heli HaabuFoto: Erakogu, COBALT

Kuigi riigikohtu viivise piirmäära otsus puudutas targjalepinguid,ei saa välistada, et vaidluse korral peetaks 24,15% ületavat aasta viivisemäära teist lepingupoolt ebamõistlikuks kahjustavaks ja seega tühiseks ka äriühingute vahelistes lepingutes, kirjutab advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Heli Haabu.

Riigikohus tegi 10.mail otsuse, mis puudutab tarbijatega sõlmitavaid tüüptingimustega lepinguid, st lepinguid, mida ettevõtjad oma tegevuses kasutavad ja üldjuhul tarbijaga läbi ei räägi. Kohus leidis, et tarbijatega sõlmitud tüüplepingutes sätestatud viivisemäär on eelduslikult tühine, kui see ületab seadusjärgset viivisemäära enam kui kolmekordselt. Seadusest tulenev viivisemäär on 8% aastas, millele lisandub Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär (hetkel 0,05%). Seega tuleneb riigikohtu otsusest, et tarbijatega sõlmitud tüüplepingutes sisalduv viivis, mis on kõrgem kui 24,15% aastas ehk 0,066% päevas, tuleb lugeda tühiseks.

Ehkki nimetatud otsus puudutas tarbijalepinguid, ei saa välistada, et vaidluse korral peetaks 24,15% ületavat aastaviivisemäära teist lepingupoolt ebamõistlikuks kahjustavaks ja seega tühiseks ka äriühingute vahelistes lepingutes.

Seotud lood:

Kui viivisemäär osutub lepingus tühiseks, siis on kogu kokkulepe viivise osas tühine ning ettevõtjal on võimalik kliendilt nõuda vaid seadusjärgset viivist, seega hetkel viivist suurusega 8,05% aastas ehk 0,022% päevas. Selline viivis ei kata väiksemate summade puhul tõenäoliselt võla sissenõudmisega seotud kulusid ega mõju võlgnikule kuigi distsiplineerivalt.

Selleks, et ettevõtjad saaksid lepingupartneritelt nõuda kõrgemat viivisemäära kui 8.05% aastas, tuleb tüüptingimuste (standardlepingute) viiviseregulatsioonid üle vaadata. Juhul, kui lepingus sätestatud viivisemäär ei ületa 0,066% päevas, siis muudatusi teha vaja ei ole. Kui lepinguline viivisemäär aga ületab 0,066% päevas, siis soovitame tüüptingimusi vastavalt muuta ning sätestada viivisemäär, mis jääks lubatud raamidesse.

Tüüptingimuste muutmisel tuleb arvestada tüüptingimustes ettenähtud regulatsiooni lepingu muutmiseks. Olenevalt tüüptingimuste sõnastusest võib nende muutmiseks olla vajalik teise lepingupoole nõusolek või etteteatamine teatud perioodi võrra.

Viivisesätete parandamisel tasub leping kindlasti ka muus osas üle vaadata, et tüüptingimused oleksid muutunud regulatsioonide ja kohtupraktikaga jätkuvalt kooskõlas. Muuhulgas on tarbijatele teenuseid ja kaupu pakkuvatel ettevõtjatel, kes ei ole veel jõudnud oma lepinguid 01.03.2016. a jõustunud tarbijakaitseseaduse muudatuste valguses korrigeerida, mõistlik sisse viia ka vastavad parandused ning lisada lepingutesse teavitus tarbija õiguse kohta pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks tarbijakaebuste komisjoni.