Statistikamuudatuse mõju: Eesti SKTsse lisandub paberil vähemalt 360 miljonit eurot

 (17)
11SA19OKT11RH5
RahaFoto: Sven Arbet

Statistika arvestuspõhimõtete muutused lisavad sisemajanduse kogutoodangusse märkimisväärse summa.

Eelmise aasta Eesti sisemajanduse kogutoodang oli umbes 18 miljardit eurot. Seda arvesse võttes ning eeldades, et statistilise arvepidamise meetodi muudatuse mõju oleks majandusele 2 protsenti, lisanduks Eesti majandusse umbes 360 miljonit eurot. Seda on sama palju kui kaitseministeeriumi eelarve.

3-protsendilise mõju korral lisanduks 540 miljonit eurot.

Tegelikult raha muidugi juurde ei teki, vaid tegemist on statistilise arvepidamise muutustega ehk paberil rahaga. 

Kõik Euroopa Liidu
liikmesriigid lähevad septembrist Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse
arvepidamise süsteemi ESA 95 metoodikalt üle uuele, ESA 2010
metoodikale. Sellega kaasnevad muudatused võivad tõsta EL-i riikide
sisemajanduse kogutoodangu (SKT) keskmiselt 2,4%. Hollandis muutus SKT
statistikastandardi uuendamise tulemusel koguni 7,6%, Prantsusmaal 2,3%.