Statistikat Eesti Energia nõukogust: Luman käis aasta jooksul vähem koosolekutel kui Raasuke poole aastaga

 (28)
Presidendi kärajad 2015
Toomas LumanFoto: Andres Putting

Eesti Energia 2014. aasta majandusaasta aruandes pööratakse tähelepanu ka võimsaima riigifirma nõukogu tööle. Selgub, et kõige loiumalt on koosolekutest osa võtnud ärimees Toomas Luman, kes on käinud vaid viiel koosolekul 14-st.

Samas on Luman kuulunud Eesti Energia nõukogusse juba aastast 1998 ehk ligi 17 aastat. Kõige aktiivsemad on olnud reformierakondlased Kalle Palling ja Märt Vooglaid, kes on viibinud pea kõigil nõukogu koosolekutel. Ka pärast nõukokku nimetamist peagi esimeheks valitud Erkki Raasuke on osa võtnud kõigist koosolekutest ning kuigi ta on nõukogus olnud vaid pool aastat, on tema "skoor" ikka suurem kui Lumanil. 

Väljavõte majandusaasta aruandest:

Eesti Energia nõukogu liikmete tasustamise põhimõtteid reguleerib riigivaraseadus, mille kohaselt otsustab makstava tasu suuruse ja maksmise korra ainuaktsionär.

Rahandusministri määrusega on kindlaks määratud nõukogu liikmetele makstava tasu piirmäärad. Lisanduda võib täiendav tasu nõukogu organi (nt auditikomitee) tegevuses osalemise eest. Lahkumishüvitist ja muid täiendavaid tasusid (v.a nimetatud tasu nõukogu organi tegevuses osalemise eest) nõukogu liikmetele ei maksta. Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord kuus, v.a suvekuudel.

2014. aastal toimusid Eesti Energia nõukogu liikmeskonnas muudatused. Aktsionäride koosoleku otsusega kutsuti juunis nõukogust tagasi Toomas Tauts ja Andres Saame ning uuteks nõukogu liikmeteks nimetati Danel Tuusis ja Indrek Kaju. Augustis kutsuti nõukogust tagasi Meelis Atonen ja Jüri Käo ning uuteks nõukogu liikmeteks nimetati Erkki Raasuke ja Meelis Virkebau. Septembris kutsuti nõukogust tagasi Indrek Kaju ja Olari Taal ning uuteks nõukogu liikmeteks nimetati Randel Länts ja Peep Siitam. Eesti Energia nõukogu poolt otsustati 1. septembril 2014 valida nõukogu uueks esimeheks Erkki Raasuke. 2014. majandusaastal pidas nõukogu 14 koosolekut.