Statoil Eesti: jääme ootama Tallinna Ringkonnakohtu otsust müügimaksu kohta

 (3)
Statoil
StatoilFoto: Tiit Blaat

Lisaks Eesti halduskohtule on nüüd ka Euroopa Kohus oma seisukoha öelnud ning toetanud sellega ühtlasi Tallinnas tegutsevate mootorikütuste jaemüüjate ja teiste kaupmeeste õigusi, kommenteeris Statoil Retail & Fuel Eesti ASi finantsdirektor Paavo Siimann Euroopa Kohtu tänast otsust, et müügimaks on EL-i õiguse ja aktsiisidirektiiviga vastuolus.

"Nagu iga ettevõte ootab Statoil Fuel & Retail Eesti õiglast kohtlemist ja stabiilset ettevõtluskeskkonda. Leiame, et uued võimalikud maksud peaksid vastama olemasolevale õiguskeskkonnale, sealhulgas ka Euroopa Liidu õiguskeskkonnale ning nendest etteteatamine võiks jääda mõistlikku ajaraami," ütles Siimann Ärilehele.

"Leidsime, et müügimaksu tasumise nõudmine aktsiisikaupade müügilt on vastuolus Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga ning sisuliselt üleöö kehtestatud ja sama kiirelt tühistatud maks kahjustas oluliselt meie majandustegevust, kuna müügimaksuga maksustati toode, mille müügihinnast sisaldusid maksud kuni 50% ulatuses. Eeltoodust lähtuvalt pöördusime hinnangu saamiseks kohtu poole," selgitas ta.

Seotud lood:

Statoil Eesti vaidlustatud summa ulatus 727 000 euroni, millele lisanduvad osaliselt veel intressid.

"Sisuliselt võtsime kogu täiendava maksukulu kütusemüügi puhul enda kanda ega saanud seda vastavalt müügimaksu põhimõtetele klientidele edasi kanda - müügimaks kehtis vaid müügil eratarbijatele. Samas on paljud äriklientide lepingud samuti seotud mootorikütuste jaehinnaga tanklates, mistõttu müügimaksu lisamine mootorikütuste jaehinnale ei olnud võimalik," rääkis Siimann asja tagamaadest.

"Edasi jääme ootama Tallinna Ringkonnakohtu otsust või istungit," lisas ta.

EL-i aktsiisidirektiiv keelab aktsiisikaupadele täiendavate maksude kehtestamise, välja arvatud siis, kui maksul on eriline suunav erieesmärk.

Euroopa Kohus nõustus ettevõtjaga, et Tallinna linna ja Kreeka valitsuse seisukoht, justkui oleks selline erieesmärk ühistranspordi finantseerimine, ei pea vett - tegemist on tavalise eelarvelise kohustusega.

„Euroopa Kohtu otsus on väga olulise tähtsusega. Tegemist ei ole memo või mõtisklusega, vaid Eesti kohtutele kohustusliku juhisega,“ kommenteeris vaidluses Statoili esindanud advokaadibüroo Sorainen partner ja Tartu Ülikooli EL õiguse dotsent Carri Ginter.

Ginter lisas, et vastupidisele seisukohale asus menetluses näiteks Kreeka, aga kohus ja Euroopa Komisjon nõustusid, et maks on EL-i õigusega ja aktsiisidirektiiviga vastuolus. „See otsus mõjutab tulevikus kõigi 28 EL liikmesriigi kohtupraktikat ja õigusloomet,“ rõhutas Ginter.

Euroopa Kohtu praktika tulemusena tuleb ebaseaduslikult kogutud maks nüüd koos intressidega ettevõtjatele tagasi maksta.