Statoil Eesti sai müügimaksuvaidluses Tallinnaga olulise kohtuvõidu

 (45)
Edgar Savisaar
Edgar SavisaarFoto: Andres Putting

Tallinna ringkonnakohus tegi täna otsuse jätta Tallinna Ettevõtlusameti apellatsioonkaebus müügimaksuvaidluses Statoil Fuel & Retail Eesti AS-iga rahuldamata.

Ringkonnakohtu tänane otsus on järg Euroopa Kohtu 5. märtsi otsustusele, milles öeldi, et Tallinnas aastatel 2009 – 2010 loetud kuude jooksul kehtinud müügimaks on EL-i õigusega ja aktsiisidirektiiviga vastuolus ja ebaseaduslikult kogutud maks tuleb koos intressidega ettevõtjatele tagasi maksta. Konkreetse vaidluse osapooled olid Statoil Fuel & Retail Eesti AS ja Tallinna Ettevõtlusamet.

Tallinna Ettevõtlusamet jäi nüüd ka ringkonnakohtus kaotajaks.

„Otsus näitab ilmekalt EL-i õiguse olulist mõju ettevõtjate kaitsel. Tegemist on õpikukaasusega, mis toetab ettevõtluskeskkonda ja mõjutab kohtupraktikat kõikides EL-i liikmesriikides,“ ütles ringkonnakohtu otsust Statoil Fuel & Retail Eesti ASi esindaja, advokaadibüroo Sorainen partner ja Tartu Ülikooli EL-i õiguse dotsent Carri Ginter Ärilehele.

Seotud lood:

Advokaadi sõnul on ringkonnakohus õigesti lähtunud Euroopa Kohtu juhistest.

„Tegemist on olulise maamärgiga, kus kohtu otsusega jäeti Eesti õigusakt kohaldamata selle vastuolu tõttu EL-i õigusega. Ringkonnakohus nõustus meie esitatud tõenditega seonduvalt sellega, et linn ei ole tõendanud, et müügimaksu koormus oleks konkreetsel juhul edasi kantud tarbijatele,“ selgitas Ginter.

Statoil Fuel & Retaili vaidlustatud summa oli 727 000 eurot, millele lisanduvad osaliselt ka intressid. Ginter märkis, et kohtuotsuse jõustumisel tuleb Tallinna linnal ebaseaduslikult kogutud maks koos intressidega ettevõtjale tagasi maksta.

Ringkonnakohus mõistis Tallinna Ettevõtlusametilt Statoil Fuel & Retail Eesti AS kasuks välja menetluskulu summas 14 173 eurot ja 66 senti. Muus osas jäävad menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.

Statoil Retail & Fuel Eesti ASi finantsdirektor Paavo Siimann ütles 5. märtsil pärast Euroopa Kohtu otsust Ärilehele, et nagu iga ettevõte, ootab ka Statoil Fuel & Retail Eesti õiglast kohtlemist ja stabiilset ettevõtluskeskkonda.

"Leiame, et uued võimalikud maksud peaksid vastama olemasolevale õiguskeskkonnale, sealhulgas ka Euroopa Liidu õiguskeskkonnale ning nendest etteteatamine võiks jääda mõistlikku ajaraami. Leidsime, et müügimaksu tasumise nõudmine aktsiisikaupade müügilt on vastuolus Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga ning sisuliselt üleöö kehtestatud ja sama kiirelt tühistatud maks kahjustas oluliselt meie majandustegevust, kuna müügimaksuga maksustati toode, mille müügihinnast sisaldusid maksud kuni 50% ulatuses. Eeltoodust lähtuvalt pöördusime hinnangu saamiseks kohtu poole," selgitas ta toona kohtuvaidluse tagamaid.

Taust

EL-i aktsiisidirektiiv keelab aktsiisikaupadele täiendavate maksude kehtestamise, välja arvatud siis, kui maksul on eriline suunav erieesmärk.

Tallinna ettevõtlusamet väitis, et müügimaksu kogutakse konkreetsel eesmärgil, milleks on ühistranspordi edendamine ning seeläbi liikluskoormuse ja keskkonnale avaldatava negatiivse mõju vähendamine; et Tallinna linn kasutab maksust laekuvat tulu ühistranspordi kvaliteedi tõstmiseks ning et maksu eesmärk on nii karistada teatud kaupade või teenuste tarbimist, mis võivad tekitada ühiskonnale kulusid või põhjustada välist negatiivset mõju, kui ka üldistes huvides osutatud teenuseid rahastada.

Tallinna Ringkonnakohus pöördus selguse saamiseks Euroopa Kohtu poole.

Euroopa Kohus nõustus ettevõtjaga, et Tallinna linna ja Kreeka valitsuse seisukoht, justkui oleks selline erieesmärk ühistranspordi finantseerimine, ei pea vett - tegemist on tavalise eelarvelise kohustusega.

Euroopa Kohtu otsust saab lugeda siit.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu märkis pärast Euroopa Kohtu lahendit saabumist, et see on küll oluline, aga ei anna siiski alust esitatud kaebuste rahuldamiseks, sest esinevad täiendavad alused kaebuste rahuldamata jätmiseks.

"Nii on ettevõtjad maksukulu kandnud edasi tarbijale, kes on reaalselt müügimaksu ettevõtjatele tasunud. Teisalt tähendaks müügimaksu tagastamine ettevõtjate alusetut rikastumist, mis ei ole samuti põhjendatud. Just eelnimetatud põhjustel ka vaidlused müügimaksu tagastamise üle jätkuvad," märkis Sarapuu.

Statoil Retail & Fuel Eesti ASi finantsdirektor Paavo Siimann selgitas, et kütusemüüja võttis kogu täiendava maksukulu kütusemüügi puhul enda kanda ega saanud seda vastavalt müügimaksu põhimõtetele klientidele edasi kanda - müügimaks kehtis vaid müügil eratarbijatele. "Samas on paljud äriklientide lepingud samuti seotud mootorikütuste jaehinnaga tanklates, mistõttu müügimaksu lisamine mootorikütuste jaehinnale ei olnud võimalik," selgitas ta.