SUUR TABEL: Kui palju teenis sinu omavalitsuse juht eelmisel aastal? Kes sai eriti suure tulemustasu?

 (53)
SUUR TABEL: Kui palju teenis sinu omavalitsuse juht eelmisel aastal? Kes sai eriti suure tulemustasu?
Foto: Ester Vaitmaa

Igal aastal, aprilli lõpus, avaldatakse ametnike eelmise aasta töötasud, puhkusetasud, preemiad ja lisatasud. Nii saame muuseas teada, kui palju teenivad meie omavalitsusjuhid. Aktuaalsemaks muudab teema see, et parasjagu on käimas ajalooline haldusreformi-trall.

Ärileht võttis ette omavalitsuste töötajate tabeli ning võttis sealt välja kõik vallavanemad ja linnapead, et vaadata ja võrrelda nende töötasude erinevaid komponente.
Tuleb tunnistada, et pildi muudab kirjuks see, et nii mõneski omavalitsuse toimus aasta jooksul juhivahetus ning mõlema juhi palgaandmed on leitavad ka tabelis. Seetõttu võib esmapilgul tunduda veider, et Lohusuu vallavanem Tarmo Tomson on aastas teeninud vaid 287 eurot. Ta asus aga tööle 21. detsembril. Sarnaseid näiteid on veel mitmeid.
Tabeli tipus paistab aga eredalt silma samuti üks endine ehk kunagine Vinni vallavanem Toomas Väinaste. Uue valitsuse tulles sai ministriks Mihhail Korb ning Väinaste läks tema asendusliikmena riigikokku. Oli see nüüd lahkumiskingitus või midagi muud, aga mees sai vallast ligi 16 000 eurot muutuvpalka. Muutuvpalga hulka arvatakse ametnikule makstud tulemuspalk, preemia ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest.
Nii ongi juhtunud, et Tallinnat juhtiva Taavi Aasa järel on enim teeninud omavalitsusjuhtide tabelis Väinaste, kes edestab napilt ka jõuka Viimsi valla juhti. Pingereas on Pärnu linna juht ees Tartu omast. Vaadake aga ise, kes kellest ees on. Arvesse peab võtma, et Eestis on väikeseid aga jõukaid omavalitsusi. Niisiis ei maksa imestada, et põlevkivivallad Mäetaguse ja Vaivara on juhtide palga osas kriipsu võrra ees isegi Viljandi linnapeast.
Kõige viletsam palk omavalitsusjuhtide seas on pisikese Piirissaare vallavanemal, kes teenis kuus keskmiselt 700 eurot. Järgmisena tuleb Kareda vallavanem 1023 euroga. Nii mõnedki omavalitsusjuhid, kes töötasid neist mitu kuud vähem, teenisid ikka rohkem raha.

Olgu öeldud, et tabelis on "Muu tulu" hulka arvatud lisatasu puuduva ametniku ülesannete täitmise eest, valveaja, ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö eest makstud lisatasud ning tasud, mida on ametnikule makstud teiste seaduste alusel seoses teenistusülesannete täitmisega.

Soovitame tabelisse "search" reale kirjutada teid huvitava omavalitsuse või selle juhi nime, et teada saada, kui palju ta juhtimise eest tasu sai. Tabelis navigeerimisel liikuge alumise riba abil paremale-vasakule. Erinevate tulpade pingeridu saate koostada, vajutades esimese rea kirjete peale (näiteks "muutuvtulu" vajutades kuvatakse teie eespool kas kõige suuremat või kõige väiksemat muutuvtulu saanud omavalitsusjuhi nimi)