Suurfirma võitleb kaubamärgi puhtuse eest


Rootsi suurima meierei toodete firma esindaja Arla Eesti kaebas ajakirjanik Raivo Palmaru Avaliku Sõna Nõukogusse artikli pärast, mis halvustab Arla kontsernis toodetud Semperi lastetoite. Arla Eesti turundusjuht Marju Soom ütles Eesti Päevalehele, et mõeldud on ka kohtule hagi esitamise peale, kuid seda praegu alles kaalutakse.

Sõnumilehes 16. augustil avaldatud artiklis on juttu Rootsis valmistatud väikelastele mõeldud ohtlikust pudrust. Autor mainib Rootsi televisiooni saadet, kus Rootsi lastearstid protesteerisid kõrge gluteeniasisaldusega toitesegude vastu. Kõige ohtlikumaks peeti autori väitel saates Semper Vällingi toitesegu.

Saate tendentslikkuse vastu avaldas aga Rootsi Tsöliaakiaselts protesti juba järgmisel päeval. Tsöliaakiaselts on mainitud haigeid ühendav organisatsioon. Rootsi Tsöliaakia Seltsi andmeil valgustati saates asja ainult ühest küljest ja tekitati väikelaste vanemates sügav hirmutunne.

Palmaru kirjutab, et Rootsis on registreeritud 15 000 tsöliaakiajuhtu, mis on kõrgeim maailmas. See keerulise nimega haigus on väikelapse eas kõrge gluteenisisaldusega toidu tarbimisest põhjustatud krooniline peensoolehaigus, mida nimetetakse gluteenenteropaatiaks.

Artiklis oli küsitud ka kolme sama ala Eesti tipparsti arvamust ning ükski nendest ei tunnistanud artiklis välja toodud "ohu" olemasolu. "Ometi on artikli toon ja järeldused küsitletud arstide arvamusega vastuolus," märgib Soom.

Gluteeniprobleem vajab uurimist

Gluteen on taimevalk, mis sisaldub kõikides teraviljades. Gluteeniprobleem laste toitesegudes on tervisekaitseameti peadirektori asetäitja Heino Lutsoja sõnul suhteliselt värske ja vajab teaduslikku informatsiooni, et võimalik riskihinnang saaks põhjalikult argumenteeritud.

Lutsoja märgib, ei Eestis on juba kaua kasutatud toiduks gluteeni sisaldavat rukist, nisu ja kaera ning ta ei usu, et see kõigile ohtlik oleks. Samas pole üksikutel juhtudel see välistatud. Lutsoja sõnul on peaaegu igale toiduainele olemas vastav allergia.

Lastetoitude turg on Arla Eesti turundusjuhi Marju Soomi sõnul tõenäoliselt kõige delikaatsem turg üldse, sest lisaks väga rangetele ettekirjutustele toodete sisalduse kohta on ka nende müük ja turustamine enamikus riikides väga täpselt reglementeeritud. Eestis vastavad määrused veel puuduvad, kuid Arla on Semperi turustamisel lähtunud rahvusvahelistest normidest.

Eestis on esindatud peamiselt neli lastetoitude kaubamärki: Semper, Hipp, Bona ja Piltti. Nende kõikide täisterasegude gluteenisisaldus on enam-vähem ühesugune.

Kontrollimatud andmed

"On võimalik, et Raivo Palmaru kasutas artikli algmaterjali kontrollimatult, saamata aru nii haigusest kui ka teemast või halvimal juhul esindades kolmandate osapoolte huve," ütles Soom.

Rootsi telesaates oli Soomi väitel nimetatud suurema gluteenisisaldusega toiteseguks Findus Plusvällingut, mitte Semper Vällingut.

Arla Eesti võttis ühendust professor Ludvigssoniga, kelle lause, millele kogu artikkel justkui põhineb, annab kontekstist välja tooduna tema arvamusest täiesti vale pildi. Lugupeetud professor oli ise ka hämmeldunud, et tema sõnu valesti kasutati, märgib Soom.

Soom peab võimalikuks, et artikli eesmärgiks oli turult üks neljast kaubamärgist kõrvaldada.

URVE REPP