Suurimad tööandjad, kiireimad kasvajad ja kaasatud investeeringud - kuidas möödus esimene poolaasta Eesti startupidele?

 (8)
Suurimad tööandjad, kiireimad kasvajad ja kaasatud investeeringud - kuidas möödus esimene poolaasta Eesti startupidele?
Idufirmad

Eesti startup-maastiku tugi- ja kogukonnaorganisatsioon Startup Estonia on avaldanud ülevaate sellest, kuidas on 2017. aasta esimene poolaasta Eesti startupidele möödunud. Taaskord on mitmes näitajas esirinnas Transferwise, Pipedrive ja Starship Technologies, kuid lisandunud on ka mitmeidki uusi üllatajaid.

Töötajate arv on kiirelt kasvamas

Eesti startupide Eestis töötava personali arv on poolaasta jooksul igati arvestavalt suurenemas, kasvades esimese kahe kvartali vahel ligi 200 inimese võrra - esimese kvartali lõpu 2451 töötajalt teise kvartali lõpu 2648 töötajani.

Startupid on küll küpsemas ja kasvamas, kuid jätkuvalt on esirinnas vaid 5% kõigist Eestis tegutsevatest startupidest - just nemad peavad palgal enam kui 50% töötajatest ning maksavad 75% maksutulust. Suurim tööandev startup on Transferwise, kelle palgal Eestis on 451 töötajat. Neile järgnevad Pipedrive 236 töötajaga, Adcash 97 töötajaga, Starship Technologies 94 töötajaga ja Cleveron 93 töötajaga. Töötajate arvu lisandumise poolest on viimase kvartali kiireimad kasvajad olulisel määral ühtimas suurimate tööandjate loeteluga - esikohal on Transferwise 54 uue töötaja värbamisega. Neile järgnevad Pipedrive, Taxify, Cleveron, Starship Technologies ja Monese.

Seotud lood:

Olulised majandusse panustajad

Startupides töötavate inimeste arvu kiire kasv tähendab ka makstavate tööjõumaksude suurenemist - 2017. aasta esimesel poolaastal maksid startupid riigile 16,6 miljonit eurot tööjõumakse. Eelmise aasta samal perioodil maksti tööjõumakse 12,6 miljoni euro ulatuses, näidates seega aastaga kasvu suisa 4 miljoni euro võrra. Suurimad tööjõumaksudega panustajad on Transferwise, Pipedrive, Adcash, Zeroturnaround, Starship Technologies ja Creative Mobile. Kõige kiiremad kasvajad on siinkohal olnud Monese ja Jiffi, kes end makstavate tööjõumaksude poolest 20 suurima startupi hulka rebinud on.

Võrreldes eelmise aasta valimiga on sel korral välja jäetud juba küpsemad tehnoloogiaettevõtted, kes on startupi nimetusest välja kasvanud - näiteks Fortumo ja Guardtime - ning samuti ka startupid, mis on teiste ettevõtete poolt omandatud - näiteks Teleport ja Vitalfields. Kokku oli taolistes tehnoloogiaettevõtetes esimesel poolaastal tööl 217 inimest ning tasuti 912 000 euro ulatuses tööjõumakse. Kuigi tehniliselt võttes tegu enam startupidega pole, on neist ettevõtetest siiski oluline antud kontekstis rääkida, rõhutamaks laiemat startup- ja tehnoloogiaettevõtluse olulisust Eesti majandusele.

Lisaks vaadati lähemalt ka startupide käibenumbreid - Eesti startupide esimese poolaasta käive kokku oli 134 miljonit eurot. Suurima käibe tegijad on Adcash 26,8 miljoni euroga, Zeroturnaround 17,5 miljoni euroga, Starship Technologies 10,8 miljoni euroga, Pipedrive 8,2 miljoni euroga and Taxify 4,9 miljoni euroga.

Kiireima käibe kasvuga startupid, võrreldes käesoleva aasta esimese ja teise kvartali tulemusi, on Adcash, Cleveron, Pipedrive, Taxify ja Testlio. 20 suurima käibega startupi sekka on uute tulijatena teises kvartalis lisandunud Cobalt Engine, Digital Sputnik, Threod Systems, Erply ja Big Data Scoring.

Investeeringud - alati kuum teema

Peamised trendid esimesel poolaastal Eesti startupidesse investeerimise aktiivsusel näitavad tehingute hulga olulist kasvu - eelmise aasta sama perioodi 21 tehingult selle-aastasele 35 tehingule, ning lisaks on kasvuteel ka kohalike investorite investeeringute maht ja osakaal. Toimunud 35 tehingu keskmine suurus oli 721 000 eurot, oluline muutus võrreldes eelmise aasta tehingute keskmise mahuga, 2,5 miljoni euroga. Suurem osa selle poolaasta investeeringutest kaasati läbi kiirendifondide, kohalike ingelinvestorite või ühisrahastuse, mis näitab, et kohalik kapital on startupidele üha kättesaadavamaks muutumas.

Viimase kuue kuu suurimad investeeringud kaasasid Skeleton Technologies, Zeroturnaround, Funderbeam, Nordic Automation Systems ja Investly.

Kokkuvõtvalt saab esimese poolaasta startup-investeeringute aktiivsust iseloomustada liikumisega paari suurema investeeringu poolselt statistika domineerimiselt väiksemate investeeringute mahu ja osakaalu suurenemisele, seda eelkõige tänu seemne- ja varase faasi startupide aktiivsusele. Antud trend märgib loomulikku startup-ökosüsteemi arengurada, kus esile kerkivad järjest uued kasvama asuvad ettevõtted ning hilisema kasvufaasi startupid on piisavalt kapitaliseeritud. Viimast järeldust toetab hästi 2016. aasta lõpu suur mahukate investeeringute aktiivsus, kus Starship Technologies kaasas ajalooliselt suure seemnefaasi investeeringu 16,5 miljonit eurot, Pipedrive’i investeeriti 16 miljonit eurot ning Monese’i 9 miljonit eurot.

Lisaks toimus aprillis ka ühe startupi müük, kui Suurbritannia startup MOVE Guides omandas Teleporti.

Antud ülevaade hõlmab 429 Eesti startupi, kelle informatsioon on kogutud startup kogukonna poolt eestveetavast investeeringute andmebaasist “Funding, Failures & Exits of Estonian Tech Startups 2006-2017”, Maksu- ja Tolliametist, ning Startup Estoniast.