Swedbanki rahapesu-uurimine jätkub kriminaalmenetlusena prokuratuuris

 (24)
Pangahooned
Pangahooned, SwedbankFoto: Tiit Blaat

Finantsinspektsioon otsustas lõpetada Swedbanki puudutava väärteomenetluse, et tagada Riigiprokuratuuri poolt algatatud kriminaalmenetluse jätkumine ja vältida võimalikku topeltkaristuse riski.

Finantsinspektsioon alustas väärteomenetlust 28. oktoobril, et kontrollida Swedbankis teostatud finantsjärelevalvemenetluse käigus ilmnenud rahapesu tõkestamise väärtegude tunnuseid. Kuna aga riigiprokuratuur oli juba varasemalt, tänavu aasta juulikuus omapoolset kriminaaluurimist alustanud, siis nüüd liideti uurimised - inspektsioon teatas, et kuna kontrolli käigus ilmnesid ka kuriteo tunnused, siis otsustas finantsinspektsioon loobuda väärteomenetlusest kriminaalmenetluse kasuks. Asutused teevad omavahel koostööd.

Prokurör Sigrid Nurm selgitas Ärilehele oktoobri lõpus, et riigiprokuratuur teeb inspektsiooniga tihedat koostööd, et välistada olukord, kus topeltkaristamise keelu tõttu peaks kumbki asutus menetlusest loobuma. See tähendab, et kuna Eestis kehtib topeltkaristamise keeld, siis ei saaks samadel alustel trahvida Swedbanki finantsinspektsioon ning prokuratuur mõlemad.

"Saan öelda, et mõlemad menetlused on aga alguse saanud finantsinspektsiooni raportist ehk sellest, mida nad oma järelevalvemenetluse käigus kogusid - tegu on ühe ja sama rahapesuga, aga lähtekohad on erinevad. Kriminaalmenetluses räägime rahapesu kuriteost, väärteomenetluses heidetakse ette väga konkreetsete rahapesu tõkestamise seaduse sätete rikkumist," selgitas Nurm toona.

Seotud lood:

Nüüdseks on siis selgunud, et mõlema asutuse uurimised olidki niivõrd sarnased, et inspektsioon enda menetlusest loobus.

Finantsinspektsioon teostab hetkel Swedbanki suhtes ka finantsjärelevalvemenetlust, mille eesmärk on panga käitumise suunamisega hoida finantsstabiilsust ja turu läbipaistvust ning selle menetlusega jätkatakse.

Finantsinspektsioon teeb koostööd ka Rootsi ja Balti riikide finantsjärelevalveasutustega. See tähendab, et asutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad omavahel teavet ning hinnanguid.

Prokuratuur tegeleb omakorda kokku kolme rahapesu-uurimisega. Esiteks alustas riigiprokuratuur uurimist 2017. aastal Danske suhtes. Seejärel algatati menetlus Bill Browderi Danske teemalise kuriteoteate peale, millele järgnes Browderi teade Swedbanki rahapesu asjus. Viimased kaks asja ehk Browderi teated liideti üheks uurimiseks. Ning kolmanda kriminaalmenetlusena algatati kõnealune uurimine Swedbanki suhtes tänavu juulis.