T1: suurimal võlausaldajal on pahatahtlik soov meid pankrotti ajada ja kõik teised rahast ilma jätta

 (70)
Investor tahab T1 keskusele omanikuvahetust
T1 kaubanduskeskus
T1 kaubanduskeskusFoto: Ilmar Saabas

T1 keskuse emafirma Pro Kapital Grupp teatas börsile, et nende suurimate võlausaldajate ehk investeerimisfondide soov on viia T1 opereeriv ettevõte Tallinna Moekombinaat pankrotti. See jätaks enamus teisi võlausaldajaid rahast ilma.

T1 keskuse suurimad võlausaldajad, investeerimisfondid TPG Sixth Street Partners ja Lintgen teatasid täna avalikult, et nemad on T1 (ehk ettevõtte Tallinna Moekombinaat) saneerimiskava vastu ja andsid mõista, et keskusele oleks vaja uut ja korralikku omanikku, kes kohast eduka kaubanduskeskuse teeks. Kas fondid peaks või tahaks ise keskuse omanikuks saada, on Ärilehe andmetel Lintgeni jaoks üks, kuid mitte ainus võimalus.

Niisamuti kutsuti teates üles ka teisi kava vastu olema, lubades samas, et Pro Kapitali endaga mitteseotud võlausaldajate nõuded saavad "mõistlikus ulatuses" hüvitatud. Fondide laenusumma ulatub kokku peaagu 80 miljoni euroni. Tasumata laenude võlad ulatusid aprilli algul, kui T1 omanik Tallinna Moekombinaat saneerimisavalduse sisse andis, üle seitse miljoni euro. Võlausaldajad toovad välja, et muuhulgas polevat T1 maksnud ka intressimakseid.

Fondide esindaja on kindel, et kreeditorid lükkavad saneerimisplaani tagasi, kuna Lintgen hääletab vastu ning Lintgenil on selgelt kõige suurem nõue Tallinna Moekombinaadi vastu. "Pärast seda on tehniliselt võimalik, et kohus saab plaani veel arutada. Kui arvuliselt üle 50 protsendi II rühma kreeditoridest [kelle nõudeid vähendati 40 protsendini-toim.] hääletab plaani vastu, kiirendab see kohtus toimuvat menetlust ning teeb lõpu praegusele ebamäärasusele ja probleemidele. Oluline on vältida edasisi viivitusi, kuna nii saab keskus endale kiiremini uue omaniku ning T1 saab edasi minna õiges suunas," tõi Lintgeni esindaja välja.

Seotud lood:

Saneerimiskavaga jaotas Pro Kapital võlausaldajad kolme rühma. Esimese rühma nõudeid ei vähendata, need ajatatakse ja tasutakse osamaksetena, lisandub intress (sinna kuuluvad ka kõnealused fondid). Teise rühma nõuded vähendatakse 40 protsendini summast ja kolmanda rühma nõuetest hüvitatakse 20 protsenti. Kolmandasse gruppi kuuluvad kontserni endaga seotud ettevõtted.

T1 börsile: fondide tegevus kahjustab kõigi teiste huve ja on pahatahtlik

Börsil noteeritud T1 emafirma Pro Kapital Grupp vastas TPG ja Lintgeni avaldusele, et enamus võlausaldajatest on juba hääletanud saneerimiskava poolt. "TPG Sixth Street Partners ei ole käitunud heas usus aktsiaseltsi Tallinna Moekombinaat ning ettevõtte võlausaldajate, üürnike ja koostööpartnerite suhtes," teatas keskuse juht Allan Remmelkoor.

"Eksitavast avalikust pressiteatest on selgunud, et TPG Sixth Street Partnersi eesmärk on nurjata saneerimiskava vastu võtmine ja viia AS Tallinna Moekombinaat pankrotti. TPG tegevus kahjustab Tallinna Moekombinaadi äritegevust ja seetõttu kõigi võlausaldajate huve. TPG on vältinud Tallinna Moekombinaadi ja saneerimisnõustaja püüdlusi pidada nendega läbirääkimisi seoses saneerimiskavaga," väitis Remmelkoor.

Ta viitas ka asjaolule, et kui ettevõte saneerimisse ei lähe, võidaks firma pankrotist ühena vähestest just TPG - nimelt nende nõue on pandiga tagatud.

Kõik teised jääks pika ninaga?

"TPG Sixth Street Partners nõue on pandiga tagatud ja AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti korral oleks ta üks vähestest võlausaldajatest, kes saaks oma nõudele mingit rahuldust ja saaks seda suurimas ulatuses. Kõik ülejäänud võlausaldajad, kelle nõuded on tagamata, ei saaks pankroti korral oma nõuetele mitte mingisugust rahuldust. Seetõttu on saneerimiskava, mis näeb ette tagamata nõuetega võlausaldajatele 40% nõuete tasumist tegelikult kõigi tagamata võlausaldajate huvides, vastupidiselt TPG väidetule."

TPG väitis oma teates, et näiteks kreeditor, kellele Tallinna Moekombinaat võlgneb 15 000 eurot saab alles 2030. aastaks osamaksetena tagasi 6000 eurot.

"TPG enneolematu avalik üleskutse kõigile teistele võlausaldajatele ei ole seega midagi muud kui katse sundida ASi Tallinna Moekombinaat saneerimiskava nurjumisele ja tagada TPG huvi võimalikult suures ulatuses, tehes seda tagamata nõuetega võlausaldajate arvelt, kellele pankrotimenetluses peaaegu midagi ei laekuks. Seadus on ette näinud võimaluse, et üks suur pahatahtlik võlausaldaja võib proovida takistada saneerimist oma isiklike huvide eesmärgil ning on võimaldanud kohtul sellise võlausaldaja tegevusele vaatamata saneerimist jätkata," teatas T1-te esindav Remmelkoor.

Samuti kinnitas ta, et Tallinna Moekombinaadi saneerimine puudutab vaid seda ettevõttet ega oma vahetut mõju emafirma ehk Pro Kapital Grupp kontserni teistele ettevõtetele. "AS Pro Kapital Grupp kontserni ettevõtted ei ole taganud Tallinna Moekombinaadi aktsiaseltsi kohustusi," kinnitas Remmelkoor.

Saneerimisnõustaja: seadus lubab kava kinnitamata ka ilma suurima nõusolekuta

Saneerimisnõustaja ja vandeadvokaat Maivi Ots ütles Ärilehele, et enamus Tallinna Moekombinaadi (TMK) võlausaldajatest on tänaseks juba hääletanud saneerimiskava poolt. "Ja seaduses on selgelt sätestatud võimalus, kuidas kohus saab kõnealuse plaani heaks kiita ka ilma TPG/Lintgeni häälteta," viitas Ots.

"Kahetsusväärselt on TPG Sixth Street Partners seni vältinud nii TMK ja minu kui saneerimisnõustaja püüdlusi pidada nendega läbirääkimisi seoses saneerimiskavaga. Tänases pressiteates levitab aga Lintgen informatsiooni, et saneerimine on võlausaldajatele kahjulikum kui pankrot, mis ei vasta tõele," rõhutas Ots.

"Saneerimiskava, mis näeb ette tagamata nõuetega võlausaldajatele 40% nõuete tasumist, on tegelikult kõigi tagamata nõuetega võlausaldajate huvides, vastupidiselt TPG Sixth Street Partnersi väidetule.

Saneerimisprotsess jätkub kinnitatud ajakavas: 26. maiks ootame seni oma seisukohta mitte avaldanud võlausaldajate seisukohti saneerimiskavale. 2. juuniks on kavas esitada saneerimiskava kohtule kinnitamiseks. Kohtul on kava kinnitamise otsustamiseks 30 päeva," selgitas Ots.