Taastuvenergia aastakonverentsi fookuses oli energiamajanduse pikaajaline arengukava

Konverents täispikkuses!
PAKRI POOLSAARE TUULEPARK
Foto: Arno Mikkor

Eesti Maaülikoolis toimuva taastuvenergia aastakonverentsi fookuses oli energiamajanduse pikaajaline arengukava, taastuvenergia lahendused hoonetes.


Konverentsi kava:

10.00 Avasõnad, EMÜ teadusprorektor Ülle Jaakma

10.05 Jako Reinaste (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) – Energiamajanduse väljakutsed 2030

10.30 Jaanus Uiga (Eesti Arengufond; EMÜ) – Mis oleks siis, kui…? ENMAK 2030 valikukohad.

11.00 Rene Tammist (ETEK) – Millest sõltub taastuvenergia areng Eestis?

11.20 Kalle Virkus (TREA) – Omaenergia 2050 - Lõuna-Eesti energiasõltumatuse kontseptsioon

11.40 Lauri Tammiste (KIK) – Energiateenuse ettevõtted (ESCOd) Eestis

12.00 – 13.15 Lõuna

II VÄIKEENERGEETIKA

13.15 Mihkel Loorits (Tuuleenergia klaster) – Juhtumiuuringud hiljuti Eestisse püstitatud väiketuulikute näitel

13.25 Alo Allik (EMÜ) – Väiketuuliku optimaalne mastikõrgus

13.45 Timo Kikas (EMÜ) - Ülevaade biokütuste alasest tehnoloogiaarendusest Eesti Maaülikoolis

14.05 Maido Märss (EMÜ) – Mikrotootmisjaamaga eramu elektrienergia tarbimise ja tootmise analüüs

14.20 Teolan Tomson (TTÜ) – Päikesekiirgus maa poole suunatud kaldega pindadel

14.35 Valeri Saikovski (TTÜ) – Taastuvenergia kasutamine hoone elektrisüsteemis

Seotud lood:

14.50 Martin Kikas (TREA) – Energiasäästlikud (nutikad) majad Euroopas

15.05-15.30 Kohvipaus


III ENMAK

15.30 Ahto Oja (Eesti Biogaasi Assotsiatsioon) – Biometaani teekaart 2030 ja biometaani toetamise seadusandlikud võimalused Eestis – kuidas punnseisust välja tulla?

15.45 Villem Vohu (Eesti Arengufond) – Kasutusest väljast oleva põllumajandusmaa ressurss, struktuur ja paiknemine

16.05 Pille Arjakas (Tallinna Energiaagentuur) – Elamumajanduse valdkonna stsenaariumid ja analüüsi peamised tulemused

16.25 Moderaatori sissejuhatav ettekanne Peep Siitam (Eesti Arengufond) – Kas taastuvenergeetiline Eesti on võimalik ja vajalik?

16.30 Päeva kokkuvõte ja aruteluring : ENMAK 2030 - võimalused ja väljakutsed

Diskussioonis osalevad Jako Reinaste (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium), Martti Mandel (Põllumajandusministeerium), Mart Raamat (Keskkonnaministeerium), Mihkel Härm (WEC Estonia), Rene Tammist (Eesti Taastuvenergia Koda), Jaanus Uiga (Eesti Arengufond).