Taastuvenergia Koda: Narva elektrijaamades raisatakse põletades puitu

 (18)
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaamFoto: TERJE LEPP

Riigikogus on teisel lugemisel menetluses elektrituruseaduse eelnõu, mis võimaldaks statistikakaubanduse tehingute korral piiramatult põlevkivijaamades puitu põletada, teatas Taastuvenergia Koda.

Seda hoolimata sellest, et Narva elektrijaamades toimub puidu raiskamine põletades seda madala ca 35% kasuteguriga, kasutades sama energia tootmiseks 2-2,5 korda rohkem puitu kui katlamajades ja moodsates koostootmisjaamades.

Eesti Energia soovib Narva elektrijaamades põletada 3,4 miljonit tihumeetreid puitu aastas. Tegelik puiduressurss, mida Narva jaamades saaks metsade jätkusuutlikkust kahjustamata kasutada on erinevatel hinnangutel 60 000 – 500 000 tihumeetrit aastas.

See on kümme või enam korda väiksem Eesti Energia soovitud puidukogusest. Puidu masspõletamine on keskkonnavaenulik tegevus, mis pole kooskõlas kavandatava EL ja kehtiva ÜRO regulatsiooniga.