Taastuvenergia Koda sai ministriks siirduva Tammisti asemele uue juhi

 (3)
Aseriaru tuulepark
Aseriaru tuuleparkFoto: Madis Veltman

Täna toimunud üldkoosolekul valiti Eesti Taastuvenergia Koja (ETEK) uueks juhiks Mihkel Annus. Alates 2011. aastast ETEK juhataja rollis olnud Rene Tammist lahkus juhi kohalt seoses tema nimetamisega ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadiks.

Seni taastuvenergia koja projektijuhi ametis olnud Mihkel Annus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõpingud jätkusuutliku energeetika erialal ning olnud muu hulgas ka Eesti Rohelise Liikumise kliimapoliitika ja energeetika ekspert.

"Taastuvenergia Koda jätkab endiselt taastuvenergia eest seismist ja selle arendamist. Taastuvenergia arengul on Eestis väga suur potentsiaal, ent selle realiseerimiseks tuleks taastuvenergia kasutusele võtmist lihtsustada ning arendada sektori arengut toetavat raamistikku. Seda silmas pidades oleme Taastuvenergia Kojas koostanud ka kava täielikuks üleminekuks taastuvenergiale Eestis aastaks 2030. Globaalselt kasvavad taastuvenergia tootmisvõimsused väga kiiresti. Näiteks Euroopa Liidus olid 2017. aastal uutest elektritootmise võimsustest 85% taastuvatel allikatel põhinevad. Eesti ei saa neid muutusi kõrvalt vaadata, vaid meil tuleks olla nende hulgas, kes neist muutustest kasu saaksid," sõnas vastne juht ametisse asudes.

Eesti Taastuvenergia Koda tänab Rene Tammistit tema pühendumise eest taastuvenergia valdkonna arendamisel Eestis ning soovib talle edu uutes väljakutsetes.

Eesti Taastuvenergia Koda on asutatud 13. mail 2011. aastal taastuvenergia tootjate ja mittetulundusühingute poolt, et aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutuselevõtmisele Eestis. Koda esindab taastuvenergia edendamisest huvitatud ettevõtteid ja eraisikuid suhetes valitsusasutustega, tegeleb taastuvenergia võimaluste tutvustamisega, korraldab koolitusi ning tegeleb teadus- ja arendustegevusega. Koja pikaajaliseks sihiks on täielik üleminek taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses Eestis.