Taastuvenergia tarbimine on tõusuteel

 (1)
Sõnajalg tuugen Lassil, eksperdid
Sõnajalg tuugen Lassil, eksperdidFoto: Irina Mägi

Taastuvenergia moodustas selle aasta teises kvartalis Eestis elektrienergia kogutarbimisest 13,5 protsenti, aasta tagasi oli taastuvenergia osakaal 12,2 protsenti tarbimisest.

Elektrienergia tootmise arvestuses moodustas taastuvenergiast toodetud elekter tänavu teises kvartalis 11 protsenti, teatas Elering.

Kokku toodeti teises kvartalis taastuvenergiat 281 gigavatt-tundi ning toodang kasvas kümnendiku võrra. Enam kui poole taastuvenergia teise kvartali toodangust andsid biomass, biogaas ja jäätmed.

Neist kütustest toodeti kolme kuuga elektrit 160 gigavatt-tundi, toodang kasvas võrdluses möödunud aasta teise kvartaliga 15 protsenti.

Biomassist, biogaasist ja prügist toodetud elektrile maksti toetust teises kvartalis 7,3 miljonit eurot, möödunud aasta samal ajal veidi vähem - seitse miljonit eurot.

Biolagunevatest jäätmetest toodetud elektrienergia hakkas toetust saama alates eelmise aasta kolmandast kvartalist.

Tuuleenergia moodustas selle aasta teises kvartalis 40 protsenti taastuvenergia kogutoodangust ning on kasvanud aastases võrdluses viis protsenti 113 gigavatt-tunnini.

Kasvu soodustasid möödunud aasta teises pooles lisandunud tuulepargid Lõpes ja Paldiskis ning ühtlasi näitasid mõõtmised Pakri poolsaarel ja Virtsus ööpäeva keskmise tuulekiiruse kasvu veerandi võrra.

Tuuleenergiale makstud toetussummad kasvasid eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 46 protsenti 5,2 miljoni euroni.

Mikrotootjate võrku lisandumine jätkub hoogsalt, kuid päikeseenergia eest makstud toetuse kogumaht püsib siiski suhteliselt väikesena võrreldes teistele kütuseliikidele makstud toetustega.

Kui möödunud aasta teises kvartalis maksti päikeseenergiast toodetud elektrienergiale toetust 1400 eurot, siis tänavu teises kvartalis juba 6700 euro ulatuses ning seda võrku antud 124,1 megavatt-tunni eest. Aasta tagasi sai esimese kuue kuu jooksul toetust 17 päikesepaneelide omanikku ja sellel aastal 111.

Kokku maksis Elering teises kvartalis taastuvenergia toetust 238 gigavatt-tunni elektrienergia eest. Rahalises arvestuses kasvas taastuvenergia toetuste summa möödunud aasta teise kvartaliga võrreldes 17 protsenti ligi 13 miljoni euroni.

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2014. aasta teises kvartalis võrreldes 2013. aasta sama ajaga kolmandiku võrra rohkem, kokku 1,3 miljonit eurot.

Toetatava tõhusa koostootmise režiimis toodetud elektrienergia kogus kasvas 30 gigavatt-tunnilt 39 gigavatt-tunnini.

Toodangu suurenemise taga võib olla võrdluses möödunud aasta teise kvartaliga kümnendiku võrra madalam kvartali keskmine õhutemperatuur ning sademeterikas juunikuu, mis kergitas nõudlust soojuse järele ja võimaldas seeläbi ka rohkem elektrit toota.