Taastuvenergia tasu suureneb järgmisel aastal 0,96 sendini kWh kohta

 (23)
PAKRI POOLSAARE TUULEPARK
Foto: Arno Mikkor

Elering kinnitas 2016. aasta taastuvenergia tasu suuruseks tarbijatele 0,96 senti ilma käibemaksuta kilovatt-tunni kohta, mis on 0,07 senti rohkem võrreldes lõppeva aastaga.

Ligikaudu sama suur – 0,97 senti – oli taastuvenergia tasu 2012. aastal. Aastal 2013 alanes tasu 0,87 sendile ja aasta hiljem veel 0,77 sendile. Tänavu on tasu suurus 0,89 senti kilovatt-tunni kohta, teatas Elering.

Toetatav tuuleenergia kogus on viimase 12 kuu jooksul kasvanud 50 gigavatt-tunni võrra 574 gigavatt-tunnini. Biomassist toodetud toetatava elektri koguse kasv oli samas 11 gigavatt-tundi ja biogaasi puhul kaheksa gigavatt-tundi. Toetust saanud hüdroenergia toodang aga kahanes kuue gigavatt-tunni võrra.

Prognoosi järgi ulatub toetust saav taastuvenergia kogus järgmisel aastal 1,26 teravatt-tunnini ja toetatava tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia kogus 165 gigavatt-tunnini.

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale toetuste maksmiseks kulub prognoosi järgi 67,4 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusteks 5,3 miljonit eurot.

Taastuvenergia toetustest läheb 48 protsenti tuulikute toetusteks, 42 protsenti suurte biomassil töötavate elektrijaamade toetusteks ning 10 protsenti hüdroenergiast, päikeseenergiast, biogaasist ja väikeste biomassi kasutavate elektrijaamade toodetud elektrienergia toetusteks.

Seotud lood:

Vastavalt elektrituruseadusele on Eleringi kohustuseks koostada ja avaldada iga aasta 1. detsembriks järgmise aasta taastuvenergia tasu suurus. Tasu arvestamisel võetakse arvesse järgmisel aastal taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia prognoositavad kogused ning nende toetusteks kuluvad summad, tarbimise prognoos järgmiseks kalendriaastaks ning eelnenud perioodil üle- ja alalaekunud summad.

Taastuvenergia tasu kaudu rahastavad elektritarbijad taastuvelektri tootjatele makstavat toetust ning selle maksjaks on kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis vastavalt nende tarbitud võrguteenuse mahule. Elering toimib makseagentuurina, kogudes tarbijatelt taastuvenergia tasu ja makstes sellest elektritootjatele taastuvenergia toetust vastavalt seaduses sätestatud tingimustele ja toetuse määrale. Taastuvenergia tasule lisandub käibemaks.