Tagandatud pankrotihaldur jätkas pankrotiprotsessis osalemist

 (10)
Tagandatud pankrotihaldur jätkas pankrotiprotsessis osalemist
Foto: Andres Putting

Pankrotihaldur Terje Eipre jätkas pankrotistunud Select Oil NV esindamist kohtuvaidluses T.R. Tamme Auto OÜ-ga vaatamata sellele, et Viru maakohus vabastas ta kaks kuud tagasi pankrotihalduri ametist.

31. mail otsustas Viru maakohus, et vandeadvokaat Terje Eipre peab OÜ Select Oil NV pankrotihalduri ameti maha panema, sest ta on pankrotiprotsessi käigus eelistanud ühe võlausaldaja huve ülejäänud asjaosaliste ees. Kohtuotsuse kohaselt vabastati Eipre pankrotihalduri ametist seoses hoolsuskohustuse ja vastuvaidlemise kohustuse täitmata jätmisega ning usalduse kaotamisega.

Vaatamata sellele jätkas Eipre Select Oil NV-d esindamist teises kohtuvaidluses, milles nimetatud firma nõuab T.R. Tamme Auto OÜ-lt üle 30 miljoni krooni tagastamist.

2006. aastal sõlmisid T.R. Tamme Auto OÜ ja OÜ Select Oil NV müügilepingu, mille kohaselt Tamme Auto müüs Select Oil NV-le hoonestusõiguse Aseri sadamale hinnaga 62,8 miljonit krooni, millest 31,3 miljonit krooni tasus ostja enne lepingu allkirjastamist. Select Oil NV taganes Tamme Autoga sõlmitud lepingust kui selgus, et viimane esitas teadlikult lepingu objekti kohta valeandmeid ning sadama tegelik väärtus on 2-2,5 miljonit krooni, mille kohta on olemas vastav eksperthinnang.

Select Oil NVnõuab kohtus tagasi esimest osamakset ja viiviseid. Teisipäeval toimunud kohtuistungil osales hageja esindajana ametist vabastatud Terje Eipre.

Select Oili juhatuse liige Toomas Hurt leidis, et Terje Eipre osalemine nimetatud kohtuvaidluses ei ole õige, kuna Viru maakohus leidis, et ta on usalduse kaotanud ning Select Oil NV pankrotiprotsessi käigus eelistanud ühe võlausaldajat. „Kohus viitas Eipre erapooletuse puudumisele, mis meie arvates teeb võimatuks tema edasise osalemise protsessis, eriti arvestades asjaolu, et haldur vabastati ametist seoses T.R. Tamme Auto eelistamisega pankrotiprotsessis. Nn sadama vaidluses on aga Tamme Auto Eipre poolt esindatava Select Oil vastaspooleks,“ nentis Hurt.

See, et Viru Maakohtu maikuu otsus pole veel juriidiliselt jõustunud, kuna Eipre vaidlustas selle Ringkonnakohtus, on Hurti sõnul üldine tehniline nüanss.

Toomas Hurt leiab, et oleks olnud aus ja läbipaistev, kui Terje Eipre oleks ennast ise protsessist tagandanud kuni ametist vabastamise kohtuotsuse lõpliku jõustumiseni.