Tagandatud pankrotihaldur sai koha tagasi

 (8)
Tagandatud pankrotihaldur sai koha tagasi
Foto: Ilmar Saabas

Tartu ringkonnakohtu eilne määrus kinnitas vandeadvokaat Terje Eipre endiselt OÜ Select Oil NV pankrotihaldur.

Ringkonnakohtu määrus tühistas sellega Viru maakohtu käesoleva aasta 31. mai määruse, millega Eipre vabastati pankrotihalduri kohalt, teatas advokaadibüroo Eipre & Partnerid.

„Viru Maakohtu määrus pankrotihalduri ametist vabastamise kohta oli ekslik ja tühistati. Ringkonnakohtu seisukohalt ei olnud maakohtul tegelikult mingit põhjust Terje Eipre pankrotihalduri ametist vabastamiseks, kuna kohus ei suutnud nimetada ühtegi rikkumist, mis Terje Eipre haldurina väidetavalt toime pani,“ rõhutas Eipre.

Ringkonnakohus märgib ka, et käesolevas menetluses on võlausaldajatel selged huvigrupid, kellel võib olla ühise seisukoha kujundamisel mõneti raskusi.

OÜ Select Oil NV pankrot kuulutati välja Viru maakohtu 22. aprilli 2009. aasta kohtumäärusega ning Eipre määrati OÜ Select Oil NV pankrotihalduriks.

Eipre tõi esile, et OÜ Select Oil NV pankrotimenetluses on tänaseks kujunenud välja kaks suuremat vastandlike huvidega gruppi: võlausaldajad T.R. Tamme Auto OÜ ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ ning pankrotivõlgnik ja võlausaldajad OÜ Sivellon ja OÜ Select Service, kelle ainuosanikuks on Nikolai Reisman.

„Võib öelda, et sellises situatsioonis on haldur on seatud väga raskesse olukorda, kus ükskõik, millise otsuse ta vastu võtab, saab üks pooltest väita, et ta on teisest poolest sõltuv. Antud juhul ei saagi haldur käituda korraga ja pidevalt mõlemale huvigrupile meelepäraselt ning rahulolu tekitavalt. Haldur peab olema eelkõige sõltumatu, aus ning käituma õiglaselt ning hoolsalt. Seda ongi haldur igas olukorras teinud ning seda kinnitab ka Tartu Ringkonnakohtu 23. augusti lahend,“ lisas Eipre.

Seotud lood:

Eipre sõnul on tegemist äärmiselt keeruka ja konfliktiderohke pankrotimenetlusega. „Pankrotihalduri tegevuse eesmärk on võimalikult hästi seista kõikide menetluses osalevate isikute huvide ja õiguste eest. Võlausaldajatele on oluline, et nad eelkõige oma raha võimalikult suures ulatuses tagasi saaksid,“ ütles Eipre.

Vähem oluline ei ole võlgniku kriminaalvastutusele võtmine juhul, kui ta on maksejõuetuse tahtlikult põhjustanud ja sellega tahtlikult võlausaldajate varalisi huve kahjustanud. Pankrotihaldur on isik, kes kõige paremini oskab hinnata kuriteo sooritamist võlgniku äriühingus.