Tagatisfondi nõukogu otsustas hüvitada Versobanki klientide hoiused

 (11)
Versobank tegevusloa tühistamise pressikonverents
Versobank tegevusloa tühistamise pressikonverents. Tagatisfondi juht Riin Heinaste Foto: Priit Simson

Tagatisfondi nõukogu otsustas täna toimunud nõukogu koosolekul hüvitada Versobanki klientidele nende hoiused ja investeeringud Tagatisfondi seaduses sätestatud korras. Versobankis on hoiused peatatud seoses panga tegevusloa kehtetuks tunnistamisega Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2018 otsusega.

Versobanki likvideerimise tõrgeteta toimimiseks hüvitab Tagatisfond panga hoiustajate hoiused ja investeerimisteenuse klientide investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale ehk kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta ja kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja elamukinnisvara müügist saadud vahendeid, kui isik on viimase 6 kuu jooksul müünud oma eluaseme.

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele teada Versobanki likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul võimaldama hoiustajatel tutvuda oma hoiuse andmetega ning saatma klientidele hoiuse saldo kohta teate. Hüvitised makstakse välja agentpankade Swedbanki ja SEB Panki kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille andmed ta on esitanud likvideerijale. Hoiuste hüvitised on taotluse alusel võimalik kätte saada ka sularahas.

Versobanki likvideerija määrab Harju Maakohus, misjärel võtavad likvideerijad panga hoiustajate ja investeerimisteenuse klientidega ise ühendust. Info likvideerijate määramise kohta ja vastavad kontaktid avaldatakse Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel hiljemalt neljapäeval, 29. märtsil 2018, kui kohus on likvideerija selleks ajaks määranud.

Seotud lood:

Versobanki hoiuste hüvitiste väljamaksmine algab 5. aprillil 2018. Peale seda, kui likvideerija on saanud hoiustaja käest info tema alternatiivse pangakonto kohta, kantakse hoiustajale hüvitis üle kolme tööpäeva jooksul. Hoiustajatel, kellega likvideerijal ei ole õnnestunud kontakti saada, on õigus hüvitis kätte saada kuni 20. aprillini 2021.

Hoiused, mis ületavad 100 000 eurot, käsitletakse Versobanki likvideerimismenetluses. Likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi.

Vastused olulisematele küsimustele seoses Versobanki likvideerimismenetlusega on avaldatud Tagatisfondi kodulehel www.tf.ee. Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni infotelefonil 6680 580.