Tallink alustas suurinvestorite otsingut

 (37)
Janek Stalmeister
Tallink Grupi juhatuse esimees Janek StalmeisterFoto: Ilmar Saabas

Tallink kaalub võimalusi kaasata uusi suurinvestoreid ning osta välja praegusi aktsionäre, teatas ettevõte börsile. Lakoonilises teates rõhutatakse nende sammude hüpoteetilisust.

Tallink nimetab kava järgmiselt: "Protsessi algatamine strateegiliste võimaluste leidmiseks". Selleks on finantsnõustajana kaasatud Citigroup Global Markets Limited.

"Kaalutavad strateegilised valikud peavad toetama Seltsi pikaajalist strateegiat ja võivad olla seotud Seltsile uute tuumikinvestorite kaasamisega, mis võib kaasa tuua mõnedele olemasolevatele aktsionäridele kuuluvate Seltsi aktsiate võõrandamise (muuhulgas ka Seltsi aktsiate suhtes kas vabatahtliku või kohustusliku ülevõtmispakkumise tegemise teel või muul viisil)," seisab teates.

"Nimetatud protsessiga seoses täiendavaid teateid ei esitata, välja arvatud siis, kui see on nõutav või asjakohane. Käesoleval ajal ei ole võimalik kinnitada, et nimetatud protsess toob kaasa mõne tehingu tegemise," lõpeb teade.

Praegu kuulub Tallinki aktsiatest 38,03% Infortar AS-ile, 16,10% Baltic Cruises Holding L.P.-le (BCH) ja 5,51% Baltic Cruises Investment L.P.-le (BCI). Tallinki suuromanikud on läbi Infortari Enn Pant, Ain Hanschmidt ja Kalev Järvelill.

Seotud lood:

Juuli alguses teatas Tallink börsile, et kokku 21,61% Tallinki aktsiatest omavad Baltic Cruises Holding, L.P. ja
Baltic Cruises Investment L.P. on sõlminud Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II, L.P.-ga (CVCI) lepingu, mis annab neile viimasele kuuluvate 2% Tallinki aktsiate eelisostuõiguse.

Lepingu idee on selles, et kui keegi väljaspoolt soovib osta üheltki nendest kolmest fondist Tallinki aktsiaid, peab ta neid ostma kõigilt kolmelt samas mahus. Kõik kolm kuuluvad Citigroupi koosseisu.

Skeemis on aga üks erand. Ostueesõigus ei kehti Tallinki aktsiate omandamisel mõne CVCI tütarettevõtte poolt eeldusel, et tütarettevõte on seotud samade lepingust tulenevate tingimustega, mis CVCI.

Sisuliselt võib CVCI müüa või loovutada endale kuuluvaid aktsiaid oma tütarettevõttele, kui seda soovib, aga BCI ja BCH ei saa müüa oma aktsiaid, kui CVCI-le ei tehta samal ajal sama koguse aktsiate ostupakkumist.

Bloombergi andmetel ongi CVCI keskendunud muuhulgas just Balti turule. "Tüüpiliselt omandab CVCI firmades enamusosalusi," märgib Bloomberg.

Ekspressi konverents 2020