Tallink kaalub Peterburi laevaliini avamist

 (11)
Tallink kaalub Peterburi laevaliini avamist
Foto: Andres Putting

Lae­va­fir­ma Tal­link on taas alustanud Pe­ter­bu­ri ja Ve­ne­maa võimu­de­ga lä­birää­ki­mi­si, et lä­hi­tu­le­vi­kus võiks jäl­le lae­va­ga Tal­lin­nast Pe­ter­bu­ri sõita.

Ve­ne­maa ma­jan­dus­le­he Ros­Bu­si­ness Con­sul­ting and­me­tel on Tal­lin­ki esin­da­jad ja Pe­ter­bu­ri lin­navõimud pi­da­nud lä­birää­ki­mi­si, et ka­he lin­na va­hel taas­tuks lae­vaühen­dus, kirjutab Eesti Päevaleht.

Tal­lin­ki kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Luu­lea Lää­ne rää­kis ei­le, et Tal­link on hu­vi­ta­tud Pe­ter­bu­ri ja Tal­lin­na va­he­li­sest lae­vaühen­du­sest.

„Meie jaoks on see kind­las­ti hu­vi­tav piir­kond. Me hoia­me tee­mal sil­ma peal ja jäl­gi­me tu­rua­ren­guid, kuid kind­laid lae­va­lii­ni taas­ta­mi­se plaa­ne meil po­le,” rää­kis Lää­ne.

Kind­las­ti po­le Tal­lin­kil Lää­ne and­meil ka­vas Pe­ter­bu­ri-Tal­lin­na lae­va­lii­ni taa­sa­va­da sel aas­tal.

Tal­lin­ki lae­vad sõit­sid Pe­ter­bu­ri ja Tal­lin­na va­hel 2004. ja 2005. aas­tal, kuid vä­he­se rei­si­ja­hu­vi ja lii­ga kõrge­te sa­da­ma­ta­su­de tõttu loo­bus lae­va­fir­ma too­na lii­ni ope­ree­ri­mi­sest.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevaleht Onlines