Tallink korjas viimases kvartalis 496 miljonit kasumit

 (11)
Tallink korjas viimases kvartalis 496 miljonit kasumit
Foto: Andres Putting

Tallink Grupp teenis neljandas kvartalis 496 miljoni kroonise kasumi, mis ei päästnud kontserni siiski terve majandusaasta peale kogunenud 127,9 miljoni kroonisest kahjumist.

Kontserni puhaskasum neljandas kvartalis oli 31,7 miljonit eurot (496 miljonit krooni), mis on 11% suurem kui eelmise majandusaasta samal perioodil. 2008/2009 majandusaasta 12 kuu auditeerimata puhaskahjum oli 8,2 miljonit eurot (127,9 miljonit krooni), teatas ettevõte börsile.

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern”) 2008/2009 majandusaasta 12 kuu müügitulu oli 792 miljonit eurot (12 390 miljonit krooni), mis on 0,8% võrra suurem eelmise majandusaasta 12 kuu müügitulust. Tänu reisijate arvu kasvule suurenes Kontserni reisijate veost tulenev müügitulu 51 miljoni euro (806 miljoni krooni) võrra. Kaubaveomahtude languse tulemusena vähenesid kaubaveotulud 2007/2008 majandusaastaga võrreldes 52 miljoni euro (815 miljoni krooni) võrra.

Majandusaasta neljandas kvartalis (juuni-august) suurenes Kontserni müügitulu 18,6 miljoni euro (291 miljoni krooni), ehk 8% võrra võrreldes eelmise majandusaasta neljanda kvartaliga. Müügitulude tõusu tagas suurenenud reisijate arv ja kuna neljas kvartal on kõrghooaeg, mil reisijateveo osakaal on oluliselt kõrgem, siis kaubaveotulude langus ei saanud domineerivaks.

Keskmine piletitulude langus reisija kohta pidurdus majandusaasta neljandas kvartalis, kuna võrreldes teise ja kolmanda kvartaliga ei olnud kõrghooajal vajadust nii suuremahuliste allahindluskampaaniate tegemiseks. Keskmine tarbimine reisija kohta neljandas kvartalis ületas vähesel määral eelmise majandusaasta neljanda kvartali taset. Kuna majandusaasta esimese üheksa kuu vältel tulud reisija kohta vähenesid tulenevalt madalast Rootsi krooni kursist euro vastu ning madalamast keskmisest piletihinnast, siis 12 kuu lõikes kokku jäid tulud reisija kohta siiski 5,3 euro (83 krooni) võrra väiksemaks kui
2007/2008 majandusaastal.