Tallink: Regina Baltica ja Vana Tallinn on korras

 (14)
TALLINK reisilaev M/L Vana Tallinn
ETA FOTO

AS-i Tallink Grupp teatel vastavad mootorlaevad Regina Baltica ja Vana Tallinn kõikidele laevade suhtes kehtivatele rahvusvahelist meresõiduohutust puudutavate konventsioonide nõuetele.

Mõlema laeva veekindlad uksed, kaasa arvatud nende elektrisüsteemid on täiesti töökorras, mingeid puudusi veekindlate uste töökindluses pole Rootsi laevakontroll leidnud, teatas Delfile laevafirma kommunikatsioonijuht Luulea Lääne.

Mereadministratsioonidel on võimalus anda luba hoida mõningaid, näiteks reisijatealal asuvaid, veekindlaid uksi perioodiliselt avatuna, sest need on operatiivselt juhitavad ka otse kaptenisillalt.

Kindlasti on sellise loaga tagatud kõik meresõiduohutuse reeglid, nagu kinnitab ka rahvusvaheline SOLAS (Safety of Life at Sea) konventsioon.

Vastav luba on antud ka M/L Vana Tallinnale ja M/L Regina Balticale, et tagada reisijate normaalne liikumine läbi reisijateala.

Rootsi Mereadministratsioon toetub oma väidetes alates 1992. aastast ehitatud laevadele kinnitatud nõuetele, mis aga ei ole obligatoorsed vanematele laevadele. Vana Tallinn on ehitatud 1974. ja Regina Baltica 1980. aastal.

Kuigi M/L Regina Baltica ja M/L Vana Tallinn omavad luba hoida mõningaid reisijatealal olevaid veekindlaid uksi avatuna, on ettevõte saanud Rootsi Mereadministratsioonilt ettekirjutuse sulgeda M/L Vana Tallinn ja M/L Regina Baltica veekindlad uksed enne sadamast väljumist, mida laevad ka täidavad.