Tallink vedas rohkem reisijaid, kuid kasum vähenes

 (3)
D-Terminal
D-TerminalFoto: Madis Veltman

Tallinki teise kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 0,3% võrra ja oli kokku 256,1 miljonit eurot, kuid auditeerimata puhaskasum oli 14,9 miljonit eurot, mis jäi aasta varem teenitud 15,3 miljonile eurole ligi 3% alla.

Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 50,7 miljonit eurot, mis oli märkimisväärselt suurem 2018. aasta II kvartali tulemusest 43,5 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted vedasid tänavu teises kvartalis kokku 2,7 miljonit reisijat, mida on 0,8% rohkem kui mullu samal ajal.

Kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit mõjutasid reisijate arvu suurenemine nii Eesti-Soome, Soome-Rootsi kui ka Läti-Rootsi liinil. Samal ajal tõi Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurents kaasa surve piletihindadele. Kui mullu kasvatasid lihavõttepühad veomahtusid märtsikuus, siis tänavu aprillis.

Kontsern vedas Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kokku 1,4 miljonit reisijat, mida on 0,5% võrra rohkem eelmisest aastast. Liinil veetud kaubaveo ühikute maht langes 0,8% võrra. Konkurentide poolt lisatud veomaht Tallinna-Helsingi liinil avaldus kasvanud survena piletihinnale. Segmendi kogu müügitulu langes 1,3 miljoni euro võrra ja oli 94,9 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulem kasvas 0,5 miljoni euro võrra ja oli 21,5 miljonit eurot.
Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas 1,0 miljoni euro võrra ning oli 89,6 miljonit. Soome-Rootsi segmendi tulem kasvas 29,1% või 2,1 miljoni euro võrra, mida toetas kasv veetud reisijate arvus ning kaubaveo mahtudes.

Seotud lood:

Olgugi, et Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv kahanes 3,0% võrra ning kaubaveo mahud 10,4% võrra, langes müügitulu vaid 0,8% või 0,3 miljoni euro võrra ning oli 31,3 miljonit eurot.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas 1,8 miljoni euro võrra, mida on 9,9% võrra rohkem eelmisest aastast. Positiivne areng liini reisijate ning kaubaveo mahtudes jätkus 2019. majandusaasta teises kvartalis, mis avaldus 5,2% kasvuna veetud reisijate arvus ning 7,4% kasvuna veetud kaubaveo mahtudes.

2019. majandusaasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 18,5 miljonit eurot, milles sisaldus 12,4 miljoni euro suurune uue laeva ettemaks.

Investeeringuid tehti ka laevade tehnilisse hooldusesse ja innovaatilistesse energiaefektiivsuse parendamise lahendustesse ning veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.

Mais 2019 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2018. majandusaasta kasumist dividendi 0,05 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 33,5 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2019. Sellele lisaks otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte kapitalistruktuuri parandamiseks vähendada aktsiakapitali 0,07 eurot aktsia kohta või 46,9 miljoni euro võrra, mis makstakse välja eeldatavalt detsembris 2019.

Tallink peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit – nende riikide vahel opereerib kontsern oma laevaliine. Kõige tundlikum on Tallink Grupp Soome majandusolude suhtes, kuna Soomest on pärit ligi pooled reisijad. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka muutused Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas, sest nendest riikidest tuli 2018. aastal vastavalt 19% ja 11% kõigist reisijatest. Lätist pärit reisijad moodustasid 2018. aastal reisijate koguarvust 5% ning ülejäänud 19% olid pärit muudest riikidest, peamiselt Euroopast.

Hetkel ei ole veel avaldatud andmeid 2019. aasta teise kvartali SKP kohta, kuid, erinevate varasemate prognooside selge ühisjoon 2019. aastaks, ning kõigi koduturgude kohta, on ootus SKP kasvu aeglustumiseks võrreldes 2018. aastaga. Esimese poolaasta jooksul kõigil koduturgudel toimunud arengud ettevõtete kindlustunde osas kinnitavad kasvu aeglustumise ootusi.