Tallinki kontsern sai 9 kuuga karmi kahjumi

 (38)
Tallinki kontsern sai 9 kuuga karmi kahjumi
Foto: Andres Putting

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete aruandest selgub, et kontserni käesoleva majandusaasta üheksa kuu kahjum on 624 miljonit krooni. Olukorda ei paranda ka tõsiasi, et reisijate arv on sel perioodil tõusnud. Ees ootavad tõsised kärped, ka juhtidel tuleb väiksema palgaga läbi ajada.

(september-mai) tegevusele avaldas mõju globaalne majanduslangus ja sellest tulenevad mõjud, seisab ettevõtte börsiteates.

Kontserni 2008/2009 majandusaasta üheksa kuu müügitulu oli 8 402 miljonit krooni, mis on 2,3 protsendi võrra madalam eelmise majandusaasta üheksa kuu müügitulust. Tänu reisijate arvu kasvule suurenes kontserni reisijate veost tulenev müügitulu 266 miljoni krooni võrra, mis ainult osaliselt kompenseeris kaubaveotulude 579 miljoni krooni suuruse languse.

Majandusaasta kolmandas kvartalis (märts-mai) vähenes kontserni müügitulu 184 miljoni krooni võrra võrreldes eelmise majandusaasta
kolmanda kvartaliga. Kaubaveo tulude langus oli 221 miljonit krooni. Kuigi kolmandas kvartalis tõusis reisijate arv 12 protsendi võrra ei kasvanud tulud reisijateveost.

Keskmise müügitulu languse reisija kohta on põhjustanud reisijate tarbimise aeglustumine, madal Rootsi krooni kurss euro suhtes, suuremahulised müügikampaaniad ja reisijate ootused madalamale piletihinnale ning odavamatele kaupadele ja teenustele laevas. Kirjeldatud mõjud avalduvad enim Eesti-Rootsi ja Soome-Rootsi segmentide tulemis, mis on langenud vaastavalt 122 ja 169 miljon krooni võrra võrreldes eelmise majandusaasta üheksa kuuga.

Majandusaasta üheksa kuu jooksul on Rootsi krooni kurss euro vastu olnud väga volatiilne, kuni 25 protsenti madalam eelmise majandusaasta tasemetest. Kuna Rootsist lähtuvatel liinidel toimub müük ka Rootsi kroonides, siis on kursi languse negatiivne mõju käesoleva majandusaasta üheksa kuu tuludele hinnanguliselt ligikaudu 234 miljonit krooni.

Aprillis alustas Tallinn-Stockholmi liinil opereerimist Tallinki uusim
kruiisilaev Baltic Queen, vahetades seal välja 2002. aastal ehitatud Romantika, mis omakorda suundus Riia-Stockholmi liinile. Uue laeva liiniletulekuga ja laevade liinivahetusega seotud ühekordsed käivituskulud olid ligikaudu 31 miljonit krooni.

Kontserni 2008/2009 majandusaasta üheksa kuu finantskulude, maksude ja
kulumieelne kasum EBITDA oli 932 miljonit krooni, mis on 23 protsenti väiksem võrreldes möödunud majandusaasta sama perioodiga.

Madalamast opereerimistulemusest, kasvanud amortisatsioonikuludest ning
suurematest finantskuludest tingituna oli käesoleva majandusaasta üheksa kuu kahjum 624 miljonit krooni võrreldes eelmise majandusaasta üheksa kuu 143 miljoni krooni suuruse kahjumiga.

Tallinki juhatus ei ole kontserni üheksa kuu tulemustega rahul ja otsib lisaks täiendavaid kulude kokkuhoiu võimalusi. Kõrge prioriteediga on
vanade laevade müük või neile renditulude leidmine. Kontserni
administratiivkulud on üheksa kuu jooksul langenud 20 protsenti ehk 141
miljoni krooni võrra võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga, kuid eesmärgiks on rakendada veel täiendavalt kaldakulude kokkuhoidu
administratiivtegevuses kui ka marketingi osas.

Juhatus teeb ettepaneku nõukogule, et vähendada juhatuse liikmete töötasu 20 protsendi võrra ja tipp- ning keskastmejuhtide töötasusid kuni 15 protsendi võrra ning töötab erinevate võimalike lahendustega, et vähendada personalikulusid ka põhitegevuses. Juhatus töötab läbi ka erinevaid restruktureerimise stsenaariumeid, mis hõlmavad muuhulgas
võimalikke muutusi liinidel, laevade müüke või ka prahtimisi.

Hoolimata märkimisväärsest reisijate arvu suurenemisest taandus selle
positiivne efekt juba müügitulude tasandil mõjutatuna kaubaveotulude langusest, Rootsi krooni nõrgenemisest ja tarbijate käitumise muutustest. Madalam keskmine tulu reisija kohta mõjutab jätkuvalt kontserni müügitulusid ja kasumit.

Muutused on toimunud ka eelbroneeringutes — laevasõidud broneeritakse järjest hilisemas faasis, mis muutustega reisijate käitumises tarbimisel lisavad ebakindlust lähituleviku väljavaadetele. Kuigi majandusaasta neljas kvartal on kõrghooaeg ja kontsernile kasumlik, võib see kasum olla mitte piisav, et katta üheksa kuu kahjumit.