Tallinlaste huvi tänase Keskturu kaotava megaplaneeringu vastu on üllatavalt leige

 (32)
Tallinlaste huvi tänase Keskturu kaotava megaplaneeringu vastu on üllatavalt leige
Projekti algne eskiis. Turuhoone on kollakas ning äri- ja elumaja tumehall.Foto: Arhitektuuribüroo Heiki Taras

Täna toimus Tallinna Kesklinna valitsuses Keskturu piirkonna detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu, millest võttis osa vaid paar inimest ja samuti polnud tänase seisuga laekunud pealinna südame üliolulise projekti kohta ühtegi täiendusettepanekut.

Kesklinna valituses oli Keldrimäe tänav 9 / Lastekodu tänav 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisiga võimalik tutvuda alates 6. septembrist kuni eilseni.

Kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner möönis tänasel arutelul, et väljapaneku jooksul ei käinud eskiislahendusega tutvumas mitte keegi. „Väljapaneku ajal ega järgselt pole laekunud ühtegi vastuväidet, arvamust või ettepanekuid sisaldavat pöördumist,“ lisas ta.

Ainukese erandina on oodata ametlikku ettepanekut projekti korrigeerida Juhkentali Seltsi poolt, mis pidi linnaosa valitsusse formaalselt jõudma täna.

Rahvamaja küsimus

Arutelule oli eelmainitud asumiseltsi poolt kohale tulnud juristiharidusega Raivo Salumäe. Ta sõnastas lühidalt põhimõtted, mis teda ja tema kaasmõtlejaid antud projekti juures häirivad ja mida nad soovivad.

Juhkentali Selts näeb Juhkentali ajaloolise asumi keskusena just Keskturu kanti. „Kontsentreeruda tuleks mitte ainult turule, vaid pigem asumikeskusele, mille üks osa oleks turg,“ selgitas Salumäe.

Keskturu praeguses kauplemishoones asus aastakümnete eest Keldrimäe rahvamaja.

Seotud lood:

Salumäe sõnul ei ole nad nõus sellega, et praegune turuhoone koos ajaloolise rahvamajaga ära lammutatakse, kuid kui see siiski juhtuma peaks, siis soovitakse, et projekti arendaja Turukaubanduse AS leiaks rahvamajale ruumi uues hoones.

„Kui ehitatakse äri- ja eluhooned, siis avalik ruum väheneb. Linn peaks seisma kodanike huvide eest, eriti kui kaasneb senise rahvamaja lammutamine, ja leppima kokku arendajaga kompenseeriv tegevus, mis seisneks rahvamaja väljaehitamises,“ lisas ta.

Juhkentali Seltsil ei ole tegelikult kuigi tõsiseltvõetavat juriidilist alust rahvamaja jaoks ruumi nõuda ja arendajal ei ole mingit kohustust asumiseltsi soove arvesse võtta.

Lubatakse „tõsist turgu“

Arendaja esindaja ja praegune Keskturu juht Rein Leemet sõnas, et arutelu rahvamaja teemal kindlasti tuleb ja koostööd asumiseltsiga ollakse valmis jätkama. Samas juhtis ta tähelepanu sellele, et rahvamajas pole mingit tegevust toimunud juba umbes 40 aastat.

Detailplaneeringu arhitektuurse osa koostaja Heiki Taras märkis projekti turuhoone osast rääkides, et nende nägemuses asub turg tulevikus kinnistes ruumides. „Kuna tegemist on avaliku ruumiga, siis külgnevad alad oleksid soojemal ajal kaasatavad avalettide ja muu sarnase tarbeks,“ lisas ta.

Arendaja seisukohast võiks rentaablim olla mõni kaubanduskeskuse laadne ärimaja, kuid Tarase sõnul on plaanis ikkagi klassikaline turg. „Ikka tõsine turg,“ täiendas tänasel arutelul tema „pinginaabriks“ olnud Leemet kõrvalt.

Samas nenditi, et hetkel pole täpselt teada, kes ja millisel kujul uues turuhoones kaubitsema hakkab.

Lisaks Salumäele oli tänasel arutelul kohal veel paar piirkonnas elavat inimest, kes avaldasid muret võimalike parkimisprobleemide ja öisel ajal turule kaupa toovate veokite müra üle.

Projekti menetlemine võib kesta aastaid

Keldrimäe tänav 9 / Lastekodu tänav 12 kinnistu jaguneb üheks ärimaa sihtotstarbega ning üheks äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneering hõlmab kokku ligi 2,7 hektari suurust maa-ala.

Ühele kruntidest plaanitakse 6–7-korruseliste hoonete ehitamist, kus saavad olema nii korterid kui ka äripinnad. Teisele krundile, mis moodustab projekti kogupindalalt umbes kolmandiku, tuleb turuhoone.

Kinnistu omanik on Turukaubanduse AS, mis kuulub läbi kahe firma Andrei Polištšukile.

Praegu paiknevad turuhoone, administratiivhoone, paviljon-külmladu, kaupluse- ja laohoone, müügipaviljon, müügi- ja toitlustuskompleks, kalapaviljon ning ajutised kauplused ja toitlustuskohad, mis suure tõenäosusega kõik lammutatakse.

Projekt ei ole täna veel lõplik ja selle menetlemine on praegu veel nii algusjärgus, et reaalse ehitustegevuseni võib kuluda veel aastaid.

Keskturu piirkonna detailplaneeringu dokumendid on avalikud ja nendega saab tutvuda siit