Tallinn läheb müügimaksuvaidluses Statoiliga riigikohtuni välja

 (15)
Tallinna linnavalitsuse pressikonverents
Edgar Savisaar selgitab linnaametnikele 13. palga määramistFoto: Priit Simson

Raepress teatas vastuseks Ärilehe päringule, et vajadusel minnakse müügimaksuvaidluses Statoil Fuel & Retail Eesti AS-iga riigikohtuni välja.

27. aprillil tegi Tallinna ringkonnakohus otsuse jätta Tallinna Ettevõtlusameti apellatsioonkaebus müügimaksuvaidluses Statoil Fuel & Retail Eesti AS-iga rahuldamata. 

Raepressi hinnangul on ringkonnakohtu otsus ilmselt selgitatav sellega, et kohalike maksude teemalised õigusvaidlused ei ole igapäevased ja kohalike maksudega seotud kohtupraktika on alles kujunemisjärgus.

„Tallinna linn on analüüsinud värsket ringkonnakohtu otsust ja informeerib avalikkust, et esitab otsusele kassatsioonkaebuse,“ ütles Tallinna linnakantselei avalike suhete direktor Ain Saarna Ärilehele.

Saarna nentis, et kuna kohtuasja menetlus on kinnine, mis ei võimalda vaidluse sõlmküsimusi detailselt põhjendada, saab vaid kokkuvõtvalt selgitada, et vaidluses on hetkel põhiküsimusteks müügimaksu olemus, maksukoormuse kandmine ning kohase nõude esitamine.

Seotud lood:

„Statoili kaebuse lahendamine ei sõltu ainult sellest, kas müügimaksul on erieesmärk aktsiisidirektiivi mõttes. Statoili tagastusnõude põhjendatuse hindamisel tuleb hinnata täiendavaid asjaolusid, nagu mõnede Euroopa Liidu õigusaktide kohaldamisala, maksu olemus, maksukoormus ja kohase nõude esitamine asjakohases menetluses. Müügimaksu olemuse sisustamiseks puudub meie hinnangul väljakujunenud kohtupraktika, mistõttu on poolte erinevad käsitlused mõistetavad. Õiguse ühetaoliseks tõlgendamiseks on oluline, et kohtuasjas annaks hinnangu ka riigikohus,“ selgitas Saarna linna seisukohti.

Ta rõhutas ka, et Statoili lahend ei ole ülekantav kogu müügimaksule, vaid see puudutab kitsalt teatud aktsiisitooteid. „Kohtud on seni nõustunud Tallinna linnaga, et müügimaksu määrus ei ole vastuolus käibemaksudirektiiviga,“ lisas ta.

Statoil Fuel & Retail Eesti ASi esindaja, advokaadibüroo Sorainen partner ja Tartu Ülikooli EL-i õiguse dotsent Carri Ginter ütles pärast ringkonna kohtu otsuse saabumist 27. aprillil Ärilehele, et tegemist on olulise maamärgiga, kus kohtu otsusega jäeti Eesti õigusakt kohaldamata selle vastuolu tõttu EL-i õigusega. „Ringkonnakohus nõustus meie esitatud tõenditega seonduvalt sellega, et linn ei ole tõendanud, et müügimaksu koormus oleks konkreetsel juhul edasi kantud tarbijatele,“ selgitas Ginter.

Statoil Fuel & Retaili vaidlustatud summa oli 727 000 eurot, millele lisanduvad osaliselt ka intressid. Ginter märkis, et kohtuotsuse jõustumisel tuleb Tallinna linnal ebaseaduslikult kogutud maks koos intressidega ettevõtjale tagasi maksta.

Ringkonnakohus mõistis Tallinna Ettevõtlusametilt Statoil Fuel & Retail Eesti AS kasuks välja menetluskulu summas 14 173 eurot ja 66 senti. Muus osas jäävad menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.

Taust

Ringkonnakohtu 27. aprilli otsus on järg Euroopa Kohtu 5. märtsi otsustusele, milles öeldi, et Tallinnas aastatel 2009 – 2010 loetud kuude jooksul kehtinud müügimaks on EL-i õigusega ja aktsiisidirektiiviga vastuolus.

EL-i aktsiisidirektiiv keelab aktsiisikaupadele täiendavate maksude kehtestamise, välja arvatud siis, kui maksul on eriline suunav erieesmärk.

Tallinna ettevõtlusameti väide on, et müügimaksu koguti konkreetsel eesmärgil, milleks on ühistranspordi edendamine ning seeläbi liikluskoormuse ja keskkonnale avaldatava negatiivse mõju vähendamine; et Tallinna linn kasutab maksust laekuvat tulu ühistranspordi kvaliteedi tõstmiseks ning et maksu eesmärk on nii karistada teatud kaupade või teenuste tarbimist, mis võivad tekitada ühiskonnale kulusid või põhjustada välist negatiivset mõju, kui ka üldistes huvides osutatud teenuseid rahastada.

Euroopa Kohus nõustus aga ettevõtjaga, et Tallinna linna ja Kreeka valitsuse seisukoht, justkui oleks selline erieesmärk ühistranspordi finantseerimine, ei pea vett - tegemist on tavalise eelarvelise kohustusega.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu märkis pärast Euroopa Kohtu lahendit saabumist, et see on küll oluline, aga ei anna siiski alust esitatud kaebuste rahuldamiseks, sest esinevad täiendavad alused kaebuste rahuldamata jätmiseks.

"Nii on ettevõtjad maksukulu kandnud edasi tarbijale, kes on reaalselt müügimaksu ettevõtjatele tasunud. Teisalt tähendaks müügimaksu tagastamine ettevõtjate alusetut rikastumist, mis ei ole samuti põhjendatud. Just eelnimetatud põhjustel ka vaidlused müügimaksu tagastamise üle jätkuvad," märkis Sarapuu.

Statoil Retail & Fuel Eesti ASi finantsdirektor Paavo Siimann selgitas, et kütusemüüja võttis kogu täiendava maksukulu kütusemüügi puhul enda kanda ega saanud seda vastavalt müügimaksu põhimõtetele klientidele edasi kanda - müügimaks kehtis vaid müügil eratarbijatele. "Samas on paljud äriklientide lepingud samuti seotud mootorikütuste jaehinnaga tanklates, mistõttu müügimaksu lisamine mootorikütuste jaehinnale ei olnud võimalik," selgitas ta.