Tallinn upitab veefirma börsile

 (16)

Tallinna linnavalitsus kiitis kolmapäeval heaks kuni 30 protsendi linnale kuuluvate AS-i Tallinna Vesi aktsiate müügi.

Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt müüb Tallinna linn aktsiaid proportsionaalselt aktsiaseltsi teise aktsionäri United Utilities (Tallinn) B.V.-ga.

Mõlemad aktsionärid müüvad kuni 30 protsenti neile kuuluvatest A-aktsiatest esmase avaliku pakkumise kaudu ja AS-i Tallinna Vesi aktsiad noteeritakse Tallinna börsil, teatas Tallinna pressiteenistus.

“Aktsiate noteerimise läbi soovime saavutada ettevõtte tegevuse suurema läbipaistvuse,” ütles linnapea Tõnis Palts.

Linnapea sõnul on aktsiate müügi ajastus väga hea. “Seda näitab hetkel Tallinna börsil toimuv, aga ka rahvusvaheliste investorite üha kasvav huvi Ida-Euroopa turgude ja börside vastu,” lisas Palts.

Kuigi aktsiate osalise müügi tulemusena väheneb linna osalus AS-is Tallinna Vesi, säilitab linn kõik oma õigused, sealhulgas linna esindavate nõukoguliikmete arvu ja häälte vahekorra AS-i Tallinna Vesi nõukogus. Samuti säilivad eelisaktsiast (B-aktsia) tulenevad õigused. Börsiaktsionäre hakkavad AS-i Tallinna Vesi nõukogus esindama kaks uut liiget.

Lisaks on linn ja AS Tallinna Vesi sõlminud täiendava lepingu, mis võimaldab Tallinnal kaasata linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamiseks Euroopa Liidu abifondide vahendeid ka pärast aktsiaseltsi aktsiate noteerimist börsil.

Linnale kuuluvate aktsiate osaline müük ei mõjuta vee hinnatariife, kuna need on reguleeritud Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi vahel sõlmitud teenuslepingus.

Tallinna linnale kuulub 9 913 043 AS-i Tallinna Vesi A-aktsiatest ja ainus B-aktsia ning sellega omab Tallinna linn 49,6% ettevõtte aktsiatest. AS-i Tallinna Vesi teisele suuraktsionärile United Utilities (Tallinn) B.V.-le kuulub 10 086 957 A-aktsiat, mis tagab ettevõttele 50, 4%-lise osaluse.

Aktsiate müügi ettevalmistamist ja läbiviimist nõustab rahvusvaheline pankade sündikaat koosseisus CA IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.H., LHV ja Hansapank.