Tallinna halduskohus andis vaidluses müügimaksu üle õiguse linnale

 (4)
Edgar Savisaar selgitab linnaametnikele 13. palga määramist
Edgar Savisaar selgitab linnaametnikele 13. palga määramistFoto: Priit Simson

Tallinna Halduskohus tegi täna otsuse, millega jättis kolme ettevõtte kaebused Tallinna linnas kehtinud müügimaksu vaidluses rahuldamata.

Kohus leidis, et müügimaks ei ole Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiiviga vastuolus ning seega ei ole kaebajate taotlused tasutud müügimaks tagastada põhjendatud.

Euroopa Kohus on mitmes varasemas lahendis rõhutanud, et kui maksul puudub kas või üks käibemaksu põhitunnus, siis käibemaksudirektiiviga vastuolu ei esine.

Näiteks tegi kohus kindlaks, et antud juhul ei kohaldunud müügimaks igas tootmis-ja turustusetapis nagu käibemaksu puhul, vaid maksustati üksnes müük füüsilisest isikust lõpptarbijale. Samuti leidis kohus, et müügimaks on kooskõlas Põhiseadusega ning maksuhaldur juhindus kohalike maksude seaduses määratletust.

5. märtsil otsustas Euroopa Kohus, et müügimaks on EL õigusega ja aktsiisidirektiiviga vastuolus.

Ettevõtjad seljatasid Euroopa Kohtus Tallinna: müügimaks oli ebaseaduslik (164)
05. märts 2015 15:21
Lemmi Kann Lemmi Kann ärileht.ee Ettevõtjad seljatasid Euroopa Kohtus Tallinna: müügimaks oli ebaseaduslik
FOTO: Priit Simson
ZONE.EE Eesti suurim kodulehekülgede majutaja
Täna saabus Euroopa Kohtust pikisilmi oodatud otsus Tallinna müügimaksu seaduslikkuse kohta. Euroopa Kohus otsustas, et maks on EL õigusega ja aktsiisidirektiiviga vastuolus.

Seotud lood:

Euroopa Kohtu otsus tähendab, et ebaseaduslikult kogutud maks koos intressidega ettevõtjatele tagasi maksta.

Konkreetse vaidluse osapooled oli Statoil Fuel & Retail Eesti AS ja Tallinna Ettevõtlusamet.

Reklaam

„Euroopa Kohtu otsus on väga olulise tähtsusega. Tegemist ei ole memo või mõtisklusega, vaid Eesti kohtutele kohustusliku juhisega,“ kommenteeris vaidluses Statoili esindanud advokaadibüroo Sorainen partner ja Tartu Ülikooli EL õiguse dotsent Carri Ginter.

Ginter lisas, et vastupidisele seisukohale asus menetluses näiteks Kreeka, aga kohus ja Euroopa Komisjon nõustusid, et maks on EL-i õigusega ja aktsiisidirektiiviga vastuolus. „See otsus mõjutab tulevikus kõigi 28 EL liikmesriigi kohtupraktikat ja õigusloomet,“ rõhutas Ginter.

EL-i aktsiisidirektiiv keelab aktsiisikaupadele täiendavate maksude kehtestamise, välja arvatud siis, kui maksul on eriline suunav erieesmärk.

Tallinna ettevõtlusamet väitis, et müügimaksu kogutakse konkreetsel eesmärgil, milleks on ühistranspordi edendamine ning seeläbi liikluskoormuse ja keskkonnale avaldatava negatiivse mõju vähendamine; et Tallinna linn kasutab maksust laekuvat tulu ühistranspordi kvaliteedi tõstmiseks ning et maksu eesmärk on nii karistada teatud kaupade või teenuste tarbimist, mis võivad tekitada ühiskonnale kulusid või põhjustada välist negatiivset mõju, kui ka üldistes huvides osutatud teenuseid rahastada.

Tallinna Ringkonnakohus pöördus selguse saamiseks Euroopa Kohtu poole.

Euroopa Kohus nõustus ettevõtjaga, et Tallinna linna ja Kreeka valitsuse seisukoht, justkui oleks selline erieesmärk ühistranspordi finantseerimine, ei pea vett - tegemist on tavalise eelarvelise kohustusega.