Tallinna jäätmekeskus nõuab, et nõmmekad vahetaksid prügikonteinerid välja. Õiguskantsler sellega ei nõustu

 (8)
Prügikastid Nõmmel
Prügikastid NõmmelFoto: Kert Saarma

Tallinna jäätmekeskus saatis osadele Nõmme elanikele välja teate, et prügikonteinerid tuleb uute vastu välja vahetada, sest veokid ei saa neid tühjendada. Uusi prügikonteinereid müüb ja rendib jäätmekeskus ise. Õiguskantsleri sõnul ei tohi seda nõuda, sest olemasolevad konteinerid vastavad juba eeskirjale.

Mitu Nõmme elanikku on pöördunud õiguskantsleri poole kaebustega, et Tallinna Jäätmekeskus nõuab elanikelt jäätmemahuti väljavahetamist, kuigi see vastab Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetele. Tallinna Jäätmekeskus põhjendab oma nõudmist sellega, et mõned jäätmeveokid ei suuda iga liiki mahuteid tühjendada.

"Võimalik, et see on nii, kuid sellisel juhul on veo korraldamisel eiratud jäätmehoolduseeskirja nõudeid ning valitud veokid, mis ei võimalda teenust osutada jäätmehoolduseeskirjas määratud tingimustel. Jäätmeveo korraldamisel peab ka kohalik omavalitsus juhinduma volikogu kehtestatud reeglitest. See tähendab, et kui mahutite kohta kehtivad kindlad nõuded, siis tuleb leida vedaja, kes saab nendele nõuetele vastavaid mahuteid tühjendada," kirjutas õiguskantsler Ülle Madise.

Seotud lood:

"Linnavolikogu võib mahutite kohta käivaid norme muuta, kuid muudatused peavad olema põhjendatud ja mõistlikud. Arvestada tuleb näiteks keskkonnakaitselise ja majandusliku mõjuga, mis kaasneb kasutuskõlblike mahutite väljavahetamisega põhjusel, et soovitakse kasutada veokeid, millega saab tühjendada ainult kindlat tüüpi mahuteid."

"Niisiis on Tallinna Jäätmekeskus esitanud elanikele jäätmemahuti kohta nõudmisi, mis on rangemad, kui jäätmehoolduseeskiri ette näeb. Teen ettepaneku, et Tallinna jäätmekeskus järgiks kehtivat jäätmehoolduseeskirja ega nõuaks elanikelt kasutuskõlblike ja jäätmehoolduseeskirjale vastavate mahutite väljavahetamist," kirjutas õiguskantsler.

Tallinna keskkonnaamet: uued veokid on vanade prügikonteinerite jaoks liiga uued

Tallinna keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark üles, et probleem on selles, et Tallinna jäätmekeskuse veokid on liiga uued. „Jäätmehoolduseeskiri ei kehtesta kuigi täpselt, milline peab prügikonteiner olema. Välja on toodud mõõdud ja tingimus, et neid peab olema võimalik veokisse tühjendada,“ ütles ta.

„Uued veokid on nii uued, et vanu konteinereid nendesse tühjendada ei saa. Praeguseks on olukord suures osas lahenenud. Veel on jäänud 10 vanemat mahutit, mille jaoks teevad väiksemad veokid eraldi ringe,“ selgitas ta.

Probleemsed prügikonteinerid vahetas välja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT), kellelt on võimalik uusi konteinereid tellida ja rentida. „Teiselt on võimalik ka uusi konteinereid tellida, aga hetkel on paigaldamisega tegelenud TJT. Tuleb tõesti nõustuda sellega, et tüüptingimused jäätmhoolduseeskirjas on liiga laiad, kuid jäätmekeskus ei esita kindlasti klientidele ultimaatumit, et vanadest konteineritest prügi ei tühjendata.“