Tallinna Kaubamaja jäi Läti ringkonnakohtus kaotajaks


Seadusandja
SeadusandjaFoto: Shutterstock, LHV

Läti ringkonnakohus jättis jõusse riigi konkurentisameti otsuse, millega määrati KIA Auto ASile ja Tallinna Kaubamaja Grupile kokku 135 000 euro suurune trahv, teatas Tallinna Kaubamaja börsile. Ettevõtted otsusega ei nõustu ning esitavad kassatsioonikaebuse.

Läti Konkurentsiamet otsustas 2014. aasta 21.augustil, et vastavalt ajavahemikul 2004 kuni 2009 kehtinud garantiitingimustele pidid KIA sõiduauto omanikud garantii kehtivuse säilimiseks teostama oma sõidukite korralist hooldust vaid ametlikes KIA autohoolduse teenindustes ja kasutama sõiduauto remondiks ainult KIA originaalvaruosi. Sellist olukorda käsitleti Läti konkurentsiseaduse rikkumisena KIA edasimüüjate ja teeninduste võrgustiku poolt.

KIA Autole määrati trahv suuruses 135 tuhat eurot, millest 95 000 eurot määrati solidaarselt Tallinna Kaubamaja Grupile.

KIA Auto ja Tallinna Kaubamaja selle otsusega ei nõustunud, kuna kogu süüdistus põhines ettevõtte teatel ühel ainsal garantiiremondi teostamisest keeldumise juhtumil kolmanda osapoole poolt, kes kohtus kinnitas, et KIA Auto AS ei olnud garantiiremondist keeldumise otsusega seotud ning tegu oli nende iseseisva otsusega ning garantiitööde teostamisest keeldumiseks esinesid muud objektiivsed asjaolud. Aastatel 2004-2009 kehtinud Kia garantiitingimuste kohaselt võis Kia sõiduautosid hooldada ka sõltumatutes remonditöökodades, kuid hooldustööde kvaliteedi ja sõitjate turvalisuse tagamiseks oli seatud garantii kehtivuse eeldusena tingimus, et sõltumatutes remonditöökodades teostatud hooldustööd vaadatakse volitatud esinduses tasuta üle kontrollimaks nende vastavust tootja kehtestatud standarditele.

Seotud lood:

Tallinna Kaubamaja teatas börsile, et Läti Konkurentsiamet ei analüüsinud garantiitingimusi piisava põhjalikkusega ning tõlgendas neid selliselt, et sõltumatutes remonditöökodades hoolduse teostamine oli piiratud. Lisaks on Kaubamaja seisukohal, et Läti Konkurentsiametil ei olnud õigusliku alust järeldada, et Tallinna Kaubamaja Grupp oleks saanud olla tekkinud olukorra eest vastutav KIA Autoga ühiselt või eraldi, kuna Tallinna Kaubamaja ei olnud seotud KIA Auto garantiitingimusi puudutavate otsustega ja on kõigest viimase valdusühing.

Läti Vabariigi administratiivne ringkonnakohus jättis Läti Konkurentsiameti otsuse jõusse.

KIA Auto ja Tallinna Kaubamaja Grupp ei nõustu kõnealuse kohtuotsusega ja esitavad sellele ühe kuu jooksul peale otsuse tervikteksti kättesaamist kassatsioonkaebuse. Hetkel ei ole Läti teise astme administratiivkohtu 10. märtsi 2017 otsus veel jõustunud.