Tallinna Kaubamaja majandustulemusi mõjutavad Tallinna suured teeehitustööd

 (5)
Tallinna Kaubamaja majandustulemusi mõjutavad Tallinna suured teeehitustööd
Foto: Helena Pass, Eesti Arhitektuurimuuseum

Tallinna Kaubamaja Grupp annab teada, et neil on olnud hea 2018. aasta algus. Ometi on seda pidurdanud erinevad suured teetööd, eriti Gonsiori tänava remont.

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 174,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat 6,2%. I poolaasta müügitulu oli 334,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 315,3 miljonit eurot, 6,1%. Kontserni 2018. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,2 miljonit eurot, mis on 6,6% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2018. aasta 6 kuu puhaskasum oli 9,0 miljonit eurot, mis on eelmise võrreldava perioodi tulemusest 7,9% parem. Maksueelne kasum oli I poolaastal 15,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 3,6%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2018. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,2 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,4 miljonit eurot.

2018. aasta teises kvartalis kasvatas Grupp müügitulu ja kasumit. Kõrgeima müügitulu kasvu ning kasumi lisandumisega jätkas Grupi autosegment. Jalatsisegmendi kauplusepindade optimeerimine vähendas võrreldavate perioodide müügitulu, kuid viis teise kvartali kasumisse. Tallinnas tehtavad mitmed suuremahulised teetööd raskendasid klientide ligipääsu Grupi erinevate segmentide olulistele jaekauplustele, mis omakorda viis nende kaupluste vähenenud külastatavuse ja müügitulu kasvu pidurdumiseni. Brutorentaablus võrreldes varasemaga veidi langes seoses Grupi keskmisest pisut madalama brutorentaablusega autokaubanduse segmendi osakaalu kasvuga ning Selveri segmendi rohkemate müügikampaaniatega. Tööjõukulude kasv teises kvartalis mõnevõrra pidurdus, kuna palkade korrigeerimine ei ole toimunud võrreldavates perioodides samas ajakavas, kuid kindlasti on tööjõukulude kontrolli all hoidmiseks tähtis roll iseteeninduskassade kasutuse suurendamisel ning kaubandusprotsesside töökorralduse parandamisel. Käimasolevatest arendusprojektidest tähtsamateks on e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse parandamine, samuti kolmes Balti riigis autosalongide, Kaubamaja segmendi Tallinna müügimaja, Kulinaaria uue tootmishoone ning ühe Selveri kaupluse arendused.

Seotud lood:

Ehitustööd segasid kaubamajade tegevust

Kaubamajade ärisegmendi 2018. aasta 6 kuu müügitulu oli 46,6 miljonit eurot, mis oli eelmise aastaga võrreldes madalam 3,1%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 23,8 miljonit eurot, mis jäi 2017.aasta II kvartali tuludele alla 5%. Kaubamajade 2018. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 0,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 46,8%. Teises kvartalis oli maksueelne kasum 1,1 miljonit eurot, mis jäi 2017. aasta tulemusele alla 9,9% võrra. Kaubamajade müügitulu mõjutas teises kvartalis Gonsiori tänava remont, mis häiris kogu kesklinna liiklust ja mõjutas negatiivselt kliendivooge. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2018. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 2,0 miljonit eurot, vähenedes 2017. aasta sama perioodiga võrreldes 2,7%. 2018. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, kahjum vähenes 2017. aasta esimese poolaastaga võrreldes 0,03 miljoni euro võrra. 2018. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes 2017. aasta sama perioodiga võrreldes 8,4%. 2018. aasta teises kvartalis oli kahjum 0,05 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,04 miljoni euro võrra. Teise kvartali müügitulu mõjutasid negatiivselt Rocca al Mare liiklussõlme ehitustöödega seoses halb ligipääs Rocca al Mare keskusele, samuti ehitusööd Kristiine keskuses.