Tallinna Kaubamaja plaanib dividendidena välja maksta 6,1 miljonit eurot

 (6)
6KN12SOKT05A16.jpg
6KN12SOKT05A16.jpgFoto: Delfi/Eesti ajalehed

Tallinna Kaubamaja AS teatas börsile, et teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta kuni 31. detsembrini
2013 kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 6 109 000 eurot.

Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu kiitis täna toimunud koosolekul heaks 2013. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Ettevõtte müügitulu ja kasuminäitajad võrreldes 12. veebruaril 2014 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud, märgitakse teates.

Tallinna Kaubamaja AS-i 2013. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 498,7 miljonit eurot

Kontserni 2012. aasta müügitulu oli 467,8 miljonit eurot. Seega kasvas müügitulu aastaga 6,6 protsenti.

Tallinna Kaubamaja 2013. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 17,5 miljonit eurot. Aasta varem oli puhaskasum 20,9 miljonit eurot.